::Inici >Reunions >2011-08-19 ASSEMBLEA GENERAL ORDINĄRIA

2011-08-19 ASSEMBLEA GENERAL ORDINĄRIA


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE DATA 19/08/2011

A les 19,15 hores del 19 d’agost de 2011 es celebra assemblea general ordinària de l’Associació de Veïns de Calafat, a l’empara de la convocatòria efectuada per la Junta Directiva en data 17 de juliol de 2011,

Membres assistents de la Junta Directiva:

President: Ramón Rubinat
Tresorera: Evelin Cubeles
Secretària: Vanesa López
Vocals: Giorgio Cinnirella i Dani Bas
Socis/es assistents: 35

Així mateix, assisteix el regidor d’Urbanitzacions, Mitjans Informatius i Governació de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, Sr. Rubén Lallana.

Ordre del dia

1.- Informe actuacions associació 2010-2011

Pren la paraula el president de l’associació, Sr. Ramón Rubinat, saluda als assistents i agraeix la seva presència. Dóna la paraula a la secretària de l’associació, Sra. Vanesa López, qui exposa les actuacions dutes a terme per l’Associació durant el 2010-2011. S’adjunta l’informe a la present acta.

Seguidament es dona la paraula al regidor d’Urbanitzacions de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, Sr. Rubén Lallana, qui exposa que fa poc que està en el càrrec, gràcies a que CIU va guanyar les eleccions locals a l’Ametlla de Mar, per majoria absoluta, i que les urbanitzacions són una prioritat pel govern, pel gran nombre de gent que hi viu. I que cal esmenar els greuges històrics que les urbanitzacions pateixen, però que resulta difícil en l’actual context de crisi econòmica. Diu que treballarà amb honestedat i fins allà on pugui i que cal prioritzar les necessitats. Explica que l’ajuntament està redactant un Pla d’austeritat degut a la crisi i en temes concrets reclamats per la Junta manifesta:

 Soroll del Circuït: la llei s’ha de fer complir. Que es farà una reunió amb la junta de l’associació amb advocats d’ambdues parts per veure que es pot fer i arribar a una situació intermitja.

 Abastament d’aigua potable: el tema encara no està tancat. Vol que Calafat disposi d’una qualitat en el servei, sense restriccions i amb el mateix preu que la resta del municipi, que diu és inferior al que paguem els veïns de Calafat. Que s’intentarà rescatar el servei i que el gestioni Aqualia igual que a la urbanització Les Tres Cales

 PENTA: el dia 13 de setembre tenen una reunió amb la Subdelegació del govern sobre aquest assumpte

 Deixalleria: s’estan valorant dues solucions, canviar l’ubicació o millorar l’actual. A l’espera de l’informe dels tècnics municipals

 Pavimentació “pipetes”: confirma que ja es van pagar aquestes contribucions especials i cal veure-ho l’any vinent

2.- Elecció de la Junta Directiva de l’associació 2011-2012

Pren la paraula el Sr. Ramón Rubinat, i descriu la nova Junta Directiva proposada:

Presidenta: Rut Guiseris
Vicepresident: Ramón Rubinat
Secretària: Vanesa López
Tresorera: Evelin Cubeles
Vocals: Alberto López, Giorgio Cinnirella, Albert López, Aleix Rengel

Es sotmet l’elecció de la nova Junta Directiva a votació de l’assemblea,
aprovada per UNANIMITAT.

3.- Precs i preguntes

El Sr. Jaume Botargues, en relació a la parcel·la 8C-05, manifesta que darrera hi ha moltes males herbes i arbres molt grans i que l-ajuntament mai ha vingut a netejar-ho.

El Sr. Joan Benaiges i una altra senyora es queixen del grup electrogen que els firaires instal·len per les festes de Calafat, doncs viuen davant i els soroll és molt fort. Per part de la Junta es manifesta que només són tres dies de Festa, però el Sr. Benaiges es queixa també de la xurreria que resta
instal·lada quasi dos mesos. La Junta i l ajuntament intentaran solucionar aquest problema.

El Sr. Joan Constantí es queixa de l accés a Cala Llobeta, i el regidor li comenta que ja s ha parlat i han presentat a Costes un “Pla de Millores”.

Un senyor comenta que al carrer Velero s ha rebentat el carrer.

Diferents persones es queixen de la recollida de brosses, a la zona de Cala Llobeta i a la zona de l església, així com dels incívics que deixen la brossa a terra, fora del contenidor.

Una senyora es queixa de la manca de llum a l entrada de la urbanització i el regidor li diu que es degut a vandalisme.

Una altra senyora es queixa dels gossos que van sols per la urbanització i de la gran quantitat d excrements d aquests.

Una senyora es queixa de l escrit rebut per part de l ajuntament en relació a la neteja de les seves parcel·les doncs manifesta que estan molt netes i que l ajuntament hauria de mirar-se millor les coses abans d enviar les cartes. A més diu que ha presentat escrits a l ajuntament i que no se li han contestat.

El regidor diu que s ho mirarà i que si cal rectificarà.

Un senyor es queixa que no es respecten els límits de velocitat a la urbanització.

I sense més precs i preguntes es dona per finalitzada l’assemblea, a les 20:45 hores.

Associació de Veïns de Calafat
INFORME ACTUACIONS 2010 - 2011


L’actual junta directiva de l’Associació de Veïns de Calafat ha treballat per Calafat en dos àmbits:

A. Àmbit intern, estructural, de la pròpia Associació

B. Àmbit extern, en col·laboració amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar


Vam considerar molt necessària una intervenció en l’àmbit intern de la pròpia associació atesa la desatenció que ens vàrem trobar: sense diners degut al robatori de diners de La Caixa per un antic membre de la Junta, al dèficit de les últimes Festes de Calafat i a la manca d’iniciatives per recaptar diners; un local de l’associació en desús pel desordre i brutícia, sense llum i sense cartell indicatiu; la manca d’informació als veïns i veïnes. Des d’aquesta vessant, les actuacions realitzades han estat:

 Adequació del local pel seu ús, tant per reunions de la Junta directiva com per la realització d’activitats públiques

 Sol·licitud de subvencions a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, a la Diputació de Tarragona, a la Central Nuclear i a La Caixa pel funcionament de l’Associació: la Central ens va donar un ordinador i estem a l’espera de rebre una subvenció monetària, l’ajuntament ha pagat l’actuació de dissabte nit a les Festes de Calafat i els trofeus dels campionats esportius, i la Diputació ens ha atorgat una subvenció per import de 450 €.

 Creació de samarretes de Calafat i venda posterior: l’Alba Valldeperas, calafatina, va crear la imatge de les samarretes que han estat molt ben rebudes. La seva venda permet recaptar diners a l’associació.

 Barra de bar Festes de Calafat: quasi 2.000 € recaptats per sufragar part de les despeses de les festes de Calafat.

 Venda de guarniments i pastissos elaborats pels nens/es de Calafat en tallers organitzats per l’associació

 Pàgina web: acomiadar l’informàtic que s’encarregava amb la corresponent despesa i portar-la des de la pròpia junta per tal d’estalviar diners

 Creació d’una pàgina de l’associació a Facebook: amb el seu corresponent manteniment per tal que els veïns i veïnes de Calafat gaudeixin d’una informació immediata, àgil i continuada i, a més, puguin expressar-se i comunicar-se amb la junta ràpidament.

 Instal·lació d’un cartell informatiu de les activitats de l’associació al supermercat de Calafat: més informació pels veïns i veïnes

 Publicitat tanques camp de futbol: per tal de recaptar diners per l’associació, hem aconseguit l’autorització de l’ajuntament i estem, actualment, treballant per tal que aviat sigui una realitat.
Pel que fa a l’àmbit extern, cal tenir en compte que l’associació depèn i molt de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar. Durant aquest exercici hem tingut tres regidors d’urbanitzacions diferents! Amb la conseqüent ralentització en la nostra feina que aquest fet suposa. Des de l’agost 2010 que vam començar i fins a mitjans de gener 2011 ocupava el càrrec el Sr. Joan Pere Gómez, des de llavors i fins les eleccions locals de 2011 el Sr. Albert Medrano i des de llavors i fins ara el Sr. Rubén Lallana. Confiem en l’eficàcia del Sr. Lallana per tal de poder fer, plegats, una bona feina per Calafat i portar a terme els projectes pendents i compromesos per l’ajuntament.

A continuació, el detall de les actuacions realitzades per l’ajuntament, les activitats realitzades per la pròpia junta i les actuacions pendents d’executar per l’ajuntament:
Actuacions realitzades per part de l’ajuntament:

 Senyalització aparcament supermercat
 Ampliació del parc infantil i instal·lació font
 Neteja voltant transformadors elèctrics
 Manteniment brigada d’obres i serveis per la urbanització
 Tancament accés vehicles a Cala Llobeta
 Més freqüència recollida de brosses
 Arranjament llums avariades
 Arranjament pista de futbol
 Neteja baladres Ronda del Mar per visibilitat

Actuacions realitzades per part de la pròpia junta:
 Festa de La Castanyada
 Taller guarniments de Nadal (novembre 2010)
 Joc infantils 08/12/2010
 Nadal i Caga Tió
 Carnestoltes
Associació de Veïns de Calafat

 Activitats Setmana Santa
 Festes de Calafat 2011: com a novetats la barra de bar, concurs de truites, aeròbic platja, exhibicions twirling i rítmica, jocs infantils
 Aeròbic platja (agost 2011)

Actuacions pendents realitzar per part de l’ajuntament:
 PENTA
 Soroll circuit
 Soroll autopista i abocament d’aigua
 Ubicació abocador residus
 Abastament d’aigua potable
 Dutxa del port
 Senyalització viària
 Pavimentació “pipetes”