::Inici >Reunions >2010-10-22 Acta de Reunió

2010-10-22 Acta de Reunió

Associació de Veïns de Calafat

Benvolgut veí/na,

El passat divendres 22 d’octubre, a les 12:00 hores, la Junta Directiva de
l’Associació, representada per la Sra. Rut Guiseris i pel Sr. Dani Bas, es reuniren
amb el regidor de relacions amb les Urbanitzacions de l’ajuntament de l’Ametlla
de Mar, Sr. Joan Pere Gómez i amb el tècnic municipal, Sr. Damià Suárez.
Pel vostre coneixement, a continuació es detallen els assumptes tractats:

* Protocol relacions Associació - Ajuntament: Festes, Pubilles, Actes
institucionals....

Presentació de la responsable del protocol municipal a la Junta, qui pren nota
de les dades de contacte de la Junta a fi i efecte d’establir les relacions
corresponents en els esdeveniments institucionals.

*Aportacions Ajuntament: subvenció, material ( fotocòpies, paper,
bolígrafs,....ordinador), possibilitat de senyalitzar local de l’Associació

L’ajuntament es compromet a subvencionar a l’Associació amb el mateix import
que l’any anterior, prèvia justificació de la despesa mitjançant factura, i a cedir
algun material (paper, bolígrafs, etc..), prèvia petició.
Així mateix, ens demanen que realitzem formalment la petició de senyalització
del local.

* Calendari reunions

Es preveuen tres reunions pel mes de novembre, amb els regidors
corresponents, en relació a la senyalització viària, el transport escolar i les festes,
respectivament.
Pel mes de desembre, es concreta nova reunió amb el regidor de relacions amb
les Urbanitzacions, pel seguiment dels temes tractats en aquesta reunió.

*Compromisos 2010 pendents d’executar

* Pavimentació de carrers: badens i “pipetes”: l’ajuntament diu que és
un tema complex i que per la seva realització calen ajuts de la Generalitat
de Catalunya.

* Abocador: canviar la ubicació: Ha de realitzar-se abans del
31/12/2010

* Parc infantil: Ha de realitzar-se abans del 31/12/2010

* Plaça aparcament discapacitats supermercat: Ha de realitzar-se
abans del 31/12/2010

*Actuacions estructurals

* Brigada de manteniment: continuïtat, jornada de treball a la Urb.,
coordinació: Demanen a la Junta un pla d’actuació, si bé es manifesten
els problemes de continuïtat d’aquesta per part de l’ajuntament.

* Recollida de brosses: més contenidors estiu i Setmana Santa,
freqüència recollida i contenidors específics pels restaurants:
l’ajuntament està d’acord, i demanen a la Junta una proposta. Reconeixen
que al menys durant l’estiu Marina Sant Jordi va tenir per illeta dos
contenidors de “resta”, i veuen bé posar contenidors específics per als
restaurants

* Llei Urbanitzacions i subvenció. Actuació per Calafat. Previsió
desenvolupament Calafat en els propers anys: Cap previsió a curt
termini, si bé a mitjà termini es preveu la municipalització de l’aigua i fer
clavegueram quan estigui la nova depuradora a punt. Sobre la llei
d’Urbanitzacions, dubten que hi hagin diners pressupostats per l’any
vinent.

* Pla PENTA. Demanar còpia o data de la darrera actualització. Pla
evacuació, megafonia, la Cala Radio: l’ajuntament manifesta que el Pla
PENTA no està encara aprovat, que des de Madrid no hi ha cap interès en
que es concreti. Parlaran urgentment amb l’alcalde sobre els problemes
de comunicació (megafonia i La Cala Radio). Surt el tema del 4 Cantons i
ens demanen opcions per assegurar que al menys arribi a la gent que hi
viu tot l’any (al menys un paquet al local de l’Associació)

* Soroll circuït Calafat. L’ajuntament demana a la Junta que torni a
presentar la queixa amb el recull de signatures.

* Actuacions puntuals urgents

* Renovació senyalització viària: la Junta lliura a l’ajuntament la
proposta de senyalització viària que ha elaborat i sol·licita una reunió
amb el regidor de Governació per parlar-ne. L’ajuntament convocarà a la
Junta per la reunió. Així mateix la Junta els hi mostra una fotografia del
tros sense asfaltar a la cruïlla Iot-Veler; ho estudiaran.

* Estat voltants dels transformadors elèctrics (fotografies): La Junta
els hi mostra les fotografies que ha realitzat i l’ajuntament reconeix que
estan en mal estat i miraran quina actuació s’ha de fer.

* Enllumenat públic avariat (diferents punts): l’ajuntament pren nota
del llistat d’avaries que lliura la Junta i diuen que miraran com està tot.
Arreglaran la llum de davant del local de l’Associació. Tancaran la caixa
de llums i programaran (ara de 18 a 21 hores) les llums de les pistes
esportives.


* Aigua de l’autopista vessant pel pont d’entrada a la Urb. quan plou:
ho miraran i ens diran alguna cosa.

* Marquesina de bus a la parada de l’entrada: Ho tornaran a mirar.

* Transport escolar: l’ajuntament convocarà la Junta a una reunió amb la
regidora d’Educació.

* Recepció dels acords de Junta de Govern Local i Ple, i tot el que faci
referència a Calafat: li diran al secretari municipal que ens ho faci enviar.

* Recuperació de la dutxa de la Platja del Port: ho miraran.

* Recuperació del camí a la platja de Cala Llobeta: convocaran la Junta
a una reunió amb el regidor de Medi Ambient per tractar l’assumpte.

* Arreglar cistella camp bàsquet: l’ajuntament diu que s’ha de procurar
evitar el vandalisme.

* Arreglar els desperfectes de la tanca del camp de futbol (els nens i
nenes es poden fer mal): la Junta proposa canviar la tanca per xarxes
(com a Tres Cales). L’ajuntament es compromet a arreglar-ho i veuen
bona idea canviar-ho per xarxes.

* Recollir els vidres del voltant de les pistes esportives (molt perillós):
L’ajuntament diu que la única solució a curt termini és tirar mes grava i
que han de parlar amb els amos de la granja per intentar que es serveixin
begudes sense vidre a la nit.

* Platges en mal estat: l’ajuntament ha assegurat que estaran bé per
l’estiu.

Podeu realitzar qualsevol aportació, queixa o suggeriment a qualsevol dels
membres de la Junta Directiva o al següent e-mail: calafat-associacio@
tinet.cat

JUNTA DIRECTIVA
Octubre de 2010


     Enrera !     Amunt !     Inici !