::Inici >Reunions >2011-03-22 Acta de Reunió

2011-03-22 Acta de Reunió

 

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 22 DE MARÇ DE 2011 ENTRE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I DE LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT.

 

Assistents:

 

Per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar:

 

          Andreu Martí (Alcalde)

          Rafel Martí (Cap de Gabinet de l’alcaldia)

          Albert Medrano (Regidor de relacions amb les Urbanitzacions)

          Damià (encarregat d’Urbanitzacions)

 

Per part de la Associació de Veïns de Calafat:

 

          Ramon Rubinat (President de la Junta Directiva)

          Rut Guiseris (Vice-Presidenta)

          Dani Bas (Vocal)

 

Comença la reunió a les 18 hores del dia esmentat amb la presentació per part dels representants de l’Ajuntament dels temes fets durant el període de gestió del actual equip de govern, que son els següents:

 

-        Il·luminació dels carrers. 

-        millora de les illetes i rotondes.

-        Millora de les instal·lacions de la zona comercial i lúdic - esportiva.

-        Treball de col·laboració amb l’Associació de veïns.

-        Senyalitzacions de carrers i llistat de carrers

-        Millora de les dutxes de Cala Llobeta.

-        Contenidors EASY.

-        Parc Públic zona comercial

-        Millora il·luminació del Local de l’Associació de Veïns de Calafat.

-       Brigada d’urbanitzacions (9 mesos l’any)

-      Patrulla del mossos d’esquadra durant els mesos d’estiu i intensificació durant tot l’any

 

A continuació el senyor Alcalde exposa els temes que, en la seva opinió cal fer a curt termini:

 •  Solucionar la problemàtica dels arbres que aixequen l’asfaltat (s’ha     de consensuar una actuació).
 • Fer un pla d’actuació per arreglar la zona de l’Església (Plaçaoberto).
 • Fer un pla d’actuació per arreglar la zona de petanca.
 • Solucionar els problemes de contaminació acústica que causa el circuit de Calafat.
 • Obtenir els diners que resten per cobrar del Conveni Urbanístic Marina de Sant Jordi (633.000 euros) per invertir-los en infraestructures a Calafat. A tal efecte l’Alcalde lliure una carta amb el seu compromís al respecte.

 

Tanmateix l’Alcalde manifesta com el seu compromís en mantenir coses que ja estan en marxa, concretament la brigada municipal de neteja i manteniment i l’acció de vigilància de la policia, tant la municipal com la de la Generalitat que en aquest moments s’està instal·lant en el municipi.

 

Els representants de l’Associació de veïns manifesten el seu acord amb les accions de millora que proposa l’Ajuntament i passen a continuació a exposar altres temes que també consideren necessaris. Concretament son els següents:

 •  Obtenció de resposta dels escrits enviats al Ajuntament sobre diversos     temes.
 • Conservació de les illetes posant herbicida on creixen males herbes.
 • Neteja de les platges de cara a setmana santa.
 • Acabar la instal·lació de baranes a les escales d’accés a la platja Calafató, i construir un nou accés per discapacitats i persones amb problemes de mobilitat.
 • Recuperar l’antic accés a la Cala Llobeta.
 • Construcció accés a la platja del Port i recuperació de la dutxa.
 • Abocador. Pendents de conèixer les possibles ubicacions per presentar-les a l’assemblea extraordinària, demanem el compromís escrit de l’Ajuntament garantint que el nou abocador es construirà al lloc escollit.
 • Tal i com presentava al Power-Point presentat l’any passat per l’Ajuntament, millora de les pistes de petanca i rodalies.
 • Reparació asfaltat dels carrers principals amb instal·lació de reductors de velocitat i pavimentació pipetes, segons power point del propi Ajuntament.
 • Millora de la senyalització de tràfic.
 • Re-asfaltar el tros de la cruïlla dels carrer Balandre i Veler que es va treure amb motiu de les obres dels nous apartaments de darrera de la zona comercial i que un any i mig després continua sense asfaltar.
 • Ampliar el número de contenidors “resta” a les zones de restaurants o d'apartaments que en temporada d’augment d'usuaris (setmana santa, caps de setmana, estiu, …) no són suficients per a les necessitats de Calafat
 • Instal·lar temporitzador a les llums de les pistes, canviar totes les bombetes fosses, col·locar xarxes al voltant del camp de futbol 7. Concretar com es finançaran les tanques i protocol pel que els ingressos per propaganda dels següents anys seran íntegrament per l’Associació.
 • Manteniment del Passeig de les Moreres.
 • Solució dels problemes causats pels desaigües de l’AP-7
 • Local Associació: recuperació de la llum de la placeta i col·locar indicador a l’entrada del passatge a l’Avinguda l’Ametlla de Mar.
 • Informe de l’Ajuntament sobre la seva aportació, tant material com econòmica a les festes de Calafat.

 

Respecte al primer punt que fa referència als escrits, l’Ajuntament es compromet a respondre’ls d’immediat.

 

Respecte a la conservació d’illetes, neteja de platges, baranes a Cala Calafató, millora de les pistes de petanca, senyalitzacions de tràfic, contenidors resta, col·locació de temporitzadors llums (ja està fet), manteniment Passeig de les Moreres i actuacions en el local de l’Associació, ambdues parts manifesten el seu acord al respecte.

 

En quan al accés per discapacitats a les platges, s’acorda parlar amb el Sr. Busquets que presideix l’Associació de discapacitats per a conèixer la seva opinió el que ajudarà a prendre les mesures adequades.

 

En quan al tema de l’abocador es contempla la possibilitat de tancar-lo definitivament per evitar que a Calafat aboquin incontroladament persones d’altres llocs i també de col·locar una càmera de vigilància. Finalment s’acorda encarregar al arquitecte municipal que determini possibles ubicacions alternatives dins de Calafat i presentar-les a una assemblea de veïns per decidir al respecte.

 

En quant al tema de la reparació de l’asfaltat dels carrers principals i de les pipes, s’acorda fer-ho quan es cobrin els diners del Conveni Urbanístic Marina Sant Jordi.

 

El re-asfaltat de la cruïlla dels carrers Balandre i Veler, es farà mitjançant un requeriment de l’Ajuntament a l’empresa que el va malmetre. A tal fi es parlarà am el senyor Pedro Méndez (inspector d’obres) perquè s’ocupi d’aquest tema.

 

 

S’acorda buscar una solució per a tancar el camp de futbol-sala com podria ser col·locar una tanca de fusta al voltant del camp.

 

La baixada a la Cala Llobeta planteja dubtes legals. L’Ajuntament plantejarà una solució al respecte.

 

També sorgeixen dubtes sobre la possibilitat d’instal·lar la dutxa de la platja del Port, al ser aquesta propietat del Port així com l’aigua. S’acorda parlar amb el Sr. Xavier Mangrané tant per part de l’Associació como del Ajuntament per demanar la seva col·laboració. En quan a l’accés directe a la platja del Port també s’ha de parlar amb dit senyor per estudiar un sistema que garanteixi la seguretat del Port.

 

Donat l’estat ruïnós de les porteries del camp de futbol gran i a la seva pràctica no utilització per part de ningú, s’acorda retirar-les dins del pla de rehabilitació de tota aquella zona on també hi ha l’abocador que s’ha de treure d’aquest indret.

 

L’Ajuntament parlarà amb la concessionària d’autopistes per a solucionar el problema dels desaigua a l’entrada de Calafat.

 

Referent al tema de festes, s’acorda una reunió amb la responsable de l’Ajuntament d’aquest tema per estudiar quines possibilitats hi ha al respecte. La Junta de l’Associació es planteja, si no hi ha ajuts, limitar els actes al campionat de futbol sala, recital de la coral Gospel a l’Església i si pot venir la banda de música de l’Ametlla.

 

S’acorda a petició de la Associació, autoritzar la col·locació d’un inflable a la zona comercial durant uns dies perquè hi juguin els nens.

 

I no havent més temes que tractar es tanca la reunió a les 20:15 hores del dia esmentat.


       ENRERA !       AMUNT !        INICI !