::Inici >Reunions >2004-01-27 Acta de Reunió

2004-01-27 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2004, ENTRE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR I MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT.

Assistents:
Sr Joan Pere Gómez Regidor encarregat de Urbanitzacions
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Sr Antoni Montagut Regidor responsable del medi ambient
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Sr Ricard Tècnic de l'Ajuntament
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Sr Enric. Cap de brigada d'obres
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
President D. José Luis Granado
Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Associació de Veïns de Calafat

Departament Tècnic Sr Pablo Serrano
Associació de Veïns de Calafat


El Sr Ricard informa que estan esperant tenir en la setmana que el pressupost de la nova instal.lació elèctrica de l'enllumenat al carrer Ronda del Mar

L'Associació exposa la necessitat de solucionar la manca d'enllumenat en els ponts d'entrada a Calafat.

El Sr Joan Pere respon a l'anterior dient que ja havia acordat amb l'encarregat de les obres de Marina Sant Jordi que aquesta empresa es faria càrrec de la reparació. Com fins ara no ha estat així, l'Ajuntament demanarà de nou que es compleix aquesta reparació.

El Sr Granado ha comentat que al carrer Ametlla de Mar i més concretament en el tram comprès entre la rotonda de la cabina telefònica i l'abocador, hi ha diverses fanals de l'enllumenat públic, que no funcionen. També informa que un fanal a la ronda de la mar davant de la parcel 1C-09 ha caigut a terra.
El Sr Enric informa que la setmana després de la Candelaria comencessin a tancar l'abocador posant una petita tanca d'obra envoltada de plantes del tipus baladres. (El baladre no està permesa perquè és verinosa).

Hi haurà diversos contenidors per a diferents tipus de runes amb cartells d'informació sobre el seu ús.
El Sr Joan Pere informa que en el pròxim ple de l'Ajuntament es va a aprovar una part de la quarta fase de l'asfaltat dels carrers per un valor de 20 milions de pessetes, que està pressupostat per aquest any.
Referent a la banda sonora o altres mètodes per reduir la gran velocitat a la qual moltes vegades circulen vehicles en Calafat, el Sr Antoni Montagut demana a la associació que proposi en quines parts de la via pública, és més necessària la seva col.locació.

També agrairia la nostra col.laboració en planejar totes les faltes de senyals de trànsit a Calafat.
Referent al pla de neteja i Jardineria, els representants municipals, manifesten que estan treballant en això però no ho té acabat.

S'informa que les festes de la Candelera se celebraran del 31 de gener al 5 de febrer i que una de les pubilles és de Calafat.

S'ha acordat que aquestes reunions es faran cada dos mesos fixarà la data amb dues setmanes d'antelació.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !