::Inici >Reunions >2004-10-30 Acta de Reunió

2004-10-30 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL 30 D'OCTUBRE DE 2004.

Assistents:
President Pablo Serrano Associació de Veïns de Calafat
Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat
Secretari Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat
Vocals Alícia Pérez Associació de Veïns de Calafat
Carles Palou Associació de Veïns de Calafat
Ernest Hernández Associació de Veïns de Calafat

El senyor President comenta als assistents que va passar en la reunió amb l'Ajuntament el passat dia 29 de Setembre i que ja es comunique prèviament a tota la Junta Directiva per correu electrònic.

Els presents mostren la seva profunda decepció per la falta de resposta de l'Ajuntament a les preguntes que els lliurem per escrit i que es corresponien amb les que van fer els veïns en la passada Assemblea General del mes d'agost, i molt especialment per la incapacitat de solucionar el tema de la manca d'enllumenat públic.

Davant d'aquesta situació s'acorda:
1 - Remetre una carta als veïns informant de la situació
2 - Remetre una carta de queixa als dirigents dels partits polítics que governen l'Ajuntament.
Carta a Artur Mas, Secretari General de Convergència
3 - Insistir el senyor Joan Pere per a una nova reunió
4 - Parlar amb l'advocat de l'Associació de Veïns de Calafat perquè requereixi a l'alcalde a una reunió a Calafat.


I no havent més assumptes que tractar el Sr President dóna per finalitzada la reunió de la qual jo, el secretari, aixeco el corresponent Acta


         
Enrera !     Amunt !     Inici !