::Inici >Reunions >2010-09-25 Acta de Reunió

2010-09-25 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIR DE LA JUNTA DIRECTIVA
D'DATA 2010.09.25

 
Vanesa López, secretari de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de Calafat, redacta la Següent Acta, acreditativa de la reunió de Junta Directiva de data 2010.09.25:

"Reunits a Calafat, el dia 25 de setembre de 2010, a les 11:38 hores, Els Membres de la Junta Directiva que és detallen A continuació:

President: Ramon Rubinat
Vicepresidenta: Rut Guiseris
Secretària: Vanesa López
Vocal: Dani Bas
Vocal: Alberto López
Vocal: Giorgio Cinnirella
Vocal: Evelin Cubeles

Celebren la present Junta, AMB la seguent,


ORDRE DEL DIA

1 .- Elecció del Tresorer / a de l'Associació

S'acorda per unanimitat Escollir la Sra Evelin Cubeles com a nova Tresorer de la Junta Directiva, atesa la renúncia del Sr Ferran Serrano.

2 .- Va reunir AMB l'ajuntament de l'Ametlla de Mar

S'acorden per unanimitat Els temes a tractar AMB l'ajuntament en la Propera cita: periodicitat de les Reunions, petit ACTUACIONS urgents, compromisos de l'ajuntament Pendents d'executa Abans del 31 de desembre de 2010 i pla d'actuació 2010 - 2011 de la Junta.

3 .- Estudi i revisió dels Estatuts de l'Associació

És Fixa el mes de gener de 2010 per l'APORTACIÓ de les Propostes de MODIFICACIÓ dels Estatuts de l'Associació.

4 .- Facebook

El Sr Bas S'ha Encarregat d'obrir un Facebook de l'Associació de Veïns de Calafat. S'acorda omplir-lo de CONTINGUT i donar publicitat Als Veïns i veïnes per tal que s'agreguin, s'informin i interactuïn.

I a les 13:00 hores és dóna per finalitzat la reunió de la Junta Directiva. "

I perque consti s'emet la Següent Acta, a Calafat, data ut supra


     Enrera !     Amunt !     Inici !