::Inici >Reunions >2005-01-13 Acta de reunió

2005-01-13 Acta de reunió

Acta Reunió de Junta Directiva i Ajuntament, 13 Gener 2005. remet. El Tresorer un 2005.01.16.

Assistents:
Sr Joan Pere Gómez Regidor de Relacions AMB Urbanitzacions
Ajuntament de l'Ametlla de Mar

President Pablo Serrano
Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Associació de Veïns de Calafat


La reunió va començar a les 12.00 hores del matí a l'oficina del Sr Joan Pere Gómez.

El Sr Serrano va demanar al Sr Gómez, que donat que no s'havien pogut fer reunions des del 23 de setembre de 2004, fes un resum del que ell com a regidor de les urbanitzacions havia aconseguit per solucionar els problemes que li van ser exposats en la Reunió general de l'Associació del 14 d'agost 2004.

A aquesta petició el Sr Gómez va respondre que ell s'havia compromès durant els quatre anys de govern municipal a solucionar el problema de l'enllumenat públic que no compleix la normativa i la quarta fase de l'asfaltat.

El Sr Serrano li va preguntar si hi havia en aquest moment una solució per l'estiu que ve pel que fa a l'enllumenat del Carrer Ronda del Mar, i també li va preguntar sobre les altres qüestions que els membres de l'Associació li havien plantejat en l'Assemblea del mes d'agost.

En aquest moment el Sr Gómez va dir que el comportament dels membres de la Junta de l'Associació no era correcte, acusant al Sr Serrano d'utilitzar formes arrogants en demanar dades a l'Ajuntament dels pressupostos dels anys 2004 i 2005. A més el Sr Gómez va mostrar en to clarament d'enuig, còpia de la carta que l'Associació va enviar al Sr Artur Mas, demanant-li la seva ajuda per solucionar els problemes de Calafat.

Després una petita disputa el Sr Serrano va abandonar la reunió dient que no valia la pena quedar-se per no solucionar res.

El Sr Cinnirella es va quedar per calmar la situació i establir la forma de poder progressar.
Referent a la carta escrita al Sr Artur Mas, el Sr Cinnirella va remarcar que el que l'Associació demanava era que l'Ajuntament abandonés la fase actual de paràlisi de gestió i prengués decisions per solucionar els problemes, especialment de l'enllumenat públic, encara que una part del cost de la seva reparació es repercutís als veïns.

En aquest punt el Sr Gómez va cridar al Sr Martínez (Secretari de l'Ajuntament) perquè assistís a la reunió per tal de consultar de quina manera es podia procedir per finançar la despesa de l'enllumenat públic alómenos del Carrer Ronda del Mar

El Sr Martínez ens va informar que per complir els tràmits burocràtics necessaris per compartir aquesta despesa 50% a càrrec de l'Ajuntament i 50% a càrrec dels veïns es necessiten uns quants mesos, no podent l'Ajuntament començar les obres abans que les formalitats estiguin complertes. Com a conseqüència aquestes obres no podran estar acabades per a l'estiu.

El Sr Joan Pere Gómez va informar que ja tenia programada una reunió amb el Sr per al dia 28 d'aquest mes, on parlarien de la urbanització de Calafat i vam quedar que ens diria un cop acabada aquesta reunió per informar-nos de les solucions que ens poden donar.

El Sr Cinnirella li va demanar al Sr Joan Pere de mirar quina solució podem donar a la falta de pressió en la canonada d'aigua en Calafat durant els mesos d'estiu i també com es pot millorar el tauler d'informació de l'Associació.

En aquest punt es va acabar la reunió.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !