::Inici >Reunions >2003-04-12 Acta de Reunió

2003-04-12 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL 12 D'ABRIL DE 2003.

Assistents:
President: Sr Giorgio Cinnirella
Vicepresident Sr Enric Plana
Secretari Sr Ramon Rubinat
Tresorer Sr Luis Granado
Vocals: Sr Ernest Hernández
Sr Alícia Pérez
Sr Pablo Serrano

S'inicia la reunió amb el següent resum de les actuacions dutes a terme per l'Ajuntament com a resultat de les reunions que hem tingut amb el Sr: Espuny.

1 - Contenidors: S'han col.locat al camp de futbol, però no hi ha gual d'entrada per a vehicles, ni tanca per evitar el escampar de residus, ni indicadors. També ha de treure's les escombraries dels llocs on estaven els contenidors.

2 - Jardiners Municipals: Han podat les moreres i els baladres.

3 - Màquina de Neteja: Ha passat moltes vegades i certament s'han netejat els carrers de Calafat. També s'ha netejat de brossa la zona limítrof a les vorades sense vorera.

4 - Il.luminació pública: S'han instal lat fanals solars i s'han reparat diversos fanals elèctriques, traient els cables penjants de la zona de la Ronda de Mar El polígon C té una enllumenat públic lamentable.

5 - Megafonia del Pla Penta: Es posarà en marxa en tres mesos.

6 - Local de la Comunitat de Propietaris: Passarà a mans de la nostra Associació.
 NIF: Ho tenim ja, per la qual cosa podrà ser operativa el compte bancari. S'ha demanat l'exempció de l'IVA, quedant únicament subjectes a l'Impost sobre Societats.

Accions a realitzar a curt termini:

a) Aconseguir que la zona de contenidors per a residus vegetals, es vall i es senyalitzi correctament.

b) Demanar la col locació de senyals de trànsit als carrers.

c) Demanar la col locació de 10 bandes sonores per a disminuir la velocitat del trànsit.

d) Esbrinar qui és el responsable de fer les voreres (si l'Ajuntament o els propietaris) i tractar de tornar a emprendre les accions necessàries perquè es facin totes les voreres.

e) Demanar a l'Ajuntament que col.loqui 4 pals de bàsquet (2 al llarg i 2 a l'ample) a la pista de bàsquet.

f) Fer un logotip de l'associació. Ho farà el Sr Pablo Serrano.

g) Fer, per Setmana Santa, una acció de captació de nous socis.

h) Promoure, per Setmana Santa, campionats de petanca, parxís i dames.

Accions a realitzar a mig termini (en el pròxim mandat municipal):

a) Acabar la quarta fase de l'asfaltat.

b) Renovar, per fases, l'enllumenat públic.

c) Aconseguir que els veïns prenguin consciència de les seves obligacions cíviques. És lamentable el comportament de molts d'ells.

d) Acabar amb les construccions il legals. Per això demanarem als veïns que denunciïn les construccions sense permís municipal i oferirem la nostra Ajuda a l'Ajuntament per revisar la finalització de les obres i el correcte tractament dels residus derivats de les mateixes.

e) Aconseguir un sistema local d'atenció d'alarmes de seguretat, que puguin acollir els veïns de Calafat.

I no havent més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la reunió de la qual jo el secretari, aixeco la corresponent Acta  


         
Enrera !     Amunt !     Inici !