::Inici >Reunions >2005-07-30 Acta de Reunií

2005-07-30 Acta de Reunií

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL DISSABTE 30 DE JULIOL DEL 2005.

Assistents:
President Pablo Serrano Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Enrique Planas Associació de Veïns de Calafat

Secretari Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat

Vocals Ernest Hernandez Associació de Veïns de Calafat

Rafael Gasca Associació de Veïns de Calafat

Alicia Perez Associació de Veïns de Calafat

Jose Luis Granado Associació de Veïns de Calafat


La reunió prevista a les 17:00 a Casa Roberto es va iniciar a les 17:30, amb la presència de totes les persones nomenades. El Sr Rafael Gasca s'incorporo ja iniciada la mateixa.

Els punts a tractar en la mateixa eren; Valoració tècnica dels diferents projectes per al Enllumenat que presenta l'Ajuntament, preparació de l'Assemblea General per al proper exercici, i comentaris sobre qüestions no programades.

//--- Valoració tècnica dels diferents projectes per al Enllumenat.

En la reunió que va celebrar aquesta Junta Directiva (2004/2005) amb l'Ajuntament el passat 8 de juliol, veure Acta Reunió de Junta Directiva i Ajuntament, 8 Juliol 2005., Va estar present el Sr José Luis Campoy, vocal i membre del comitè dels Serveis Tècnics, en qualitat d'expert per informar sobre els diferents projectes de l'enllumenat. No obstant això, no va ser possible la seva assistència a aquesta reunió així que aquest punt va haver de ser postergat per a la propera reunió de la Junta Directiva (2004/2005).

//--- Preparació de l'Assemblea General.

Acord i consens en establir la data i el lloc per a la celebració de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinari pel dia 20 a les 18:00 a Casa Roberto.

Es tractaran, en principi els següents punts

1 .- Estat dels objectius de l'Associació.

2 .- Enllumenat. Abast de l'obra i costos.

3 .- Precs i preguntes.

4 .- Renovació de l'actual Junta Directiva (2004/2005)

Es decideix entrada lliure per a tots, i aquells que no pertanyin a l'Associació oferir-los el ingrés immediat. La intenció real és restringir l'entrada únicament als membres, però els que s'acostin, per qualsevol motiu, proporcionar un ingrés fàcil i instantani.

//--- Comentaris sobre qüestions no programades.

   Es refereix que el servei de Jardineria de l'Ajuntament a eliminat tota la base vegetal dels parterres, i no se sap el motiu. A més, i per sorpresa de la majoria, se'ns diu que gairebé tots els parterres tenen reg. La pregunta q sorgeix és, i funcionen?, Perquè no es cuiden més?.

   Segueix present la qüestió de la neteja. Se sap que la persona que l'Ajuntament assigno a la nostra urbanització per a les tasques generals ja no està en la plantilla, i que aquesta persona estava dins d'una quadrilla de treball sota el comandament directe del propi alcalde. L'absència es nota ... tornaran a enviar un altre treballador ".

   Alguns membres de la Junta Directiva (2004/2005) han vist els danys del que sembla un atac programat a tot el referent a l'enllumenat, cables tallats i caixes robades. Qui és o qui són?.

   Aquest estiu tornem a observar com es circula de manera imprudent en els nostres carrers, el que fa recordar els famoses bandes per a control de velocitat que l'Ajuntament es va comprometre a posar anys enrere. On estan?.

   Les festes de Calafat segueixen en l'oblit. Estem tots d'acord que és un tema del qual no podem fer-nos càrrec.

Es dóna per finalitzada la reunió a les 18,15 hores del dia assenyalat.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !