::Inici >Reunions >2010-02-20 Acta de Reunió

2010-02-20 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 20 DE FEBRER DE 2010

Assistents

President: Lourdes Latorre
Vice-President: Giorgio Cinnirella
Secretari: Ramon Rubinat
Vocals:
Silvia Masriera
Genis Artero
Mónica Fernández
Convidat
Ruth Guiseris
Ordre del dia:
- Informe del president sobre la presentació del pla d'actuació en
Calafat per part de l'Ajuntament.
- Informe del Secretari sobre la reunió amb el responsable de la
empresa Promocions Calafat, S.A.
- Liquidació de comptes per part del Tresorer, detallant la totalitat de
ingressos i despeses derivades de les festes de l'estiu 2009.
Pren la paraula la President Sra Lourdes Latorre. Explica que el passat dia
18 es va realitzar a l'Ajuntament la presentació del pla d'actuació d'aquest
a Calafat durant el proper any i mig que té com a objectius principals
els expressats en l'anterior reunió de la Junta Directiva i que es tornen a
transcriure a continuació:
• Asfaltat de les pipes dels carrers.
• Reasfaltat dels carrers principals.
• Col.locació de passos elevats reductors de velocitat.
• Posada en marxa el 8 de febrer de una brigada per a neteja i
manteniment de la Urbanització (a compartir amb Tres Cales).
• Reubicació de l'abocador de residus vegetals i enderrocs de les
antigues casetes de vestidors que es troben en estat de gran
deteriorament.
• Remodelació de la zona del parc infantil davant del Centre
Comercial.
• Increment de la seguretat: major presència de Mossos i Guàrdia Civil.
Es demana la col.laboració dels veïns per alertar de moviments de
persones sospitoses.
• Carril bici.
• Construcció de sis pistes de petanca.
• Construcció d'un camp de futbol set.
• Accés directe a la caleta del Port.
S'acorda enviar a tots els associats de què es disposi direcció de
correu electrònic, còpia de l'arxiu (Power Point) en què es presenta aquest
pla d'actuació.
El secretari comenta la reunió que va tenir amb el Sr Xavier Mangrané en la qual
es van abordar els següents temes:
Depuradora: La seva pretesa ubicació al costat de la N-340 i prop de Calafat,
en el seu extrem nord, amb vertiduo d'aigües residuals al barranc de Cala
Calafató, no es considera adequada ni per part de Promocions Calafat, SA
ni per part de la Junta Directiva de l'Associació, per la qual cosa s'acorda
adherir-se al recurs contenciós presentat per la dita Societat contra l'ACA.
La Junta s'adhereix a la solució proposada pel Sr Mangrané de construir la
depuradora més allunyada de Calafat (prop de la muntanya), per a això estan
disposats a cedir el terreny, o bé que es construeixi en l'emplaçament
fixat al principi a Tres Cales.
De fet Calafat no disposa de xarxa de clavegueram, pel que has que aquesta
no es construeixi, i poden passar molts anys, no cal depuradora. En
tot cas quan es necessiti pot construir-se una depuradora petita
exclusivament per a Calafat.
Circuit: Aquesta instal lació produeix moltes molèsties de soroll als veïns,
especialment quan el vent bufa de nord-oest, el soroll és molt molest.
El Sr Mangrané explica que s'han estudiat possibles solucions tècniques si
trobar cap, que hauria atacar a la font que el genera (vehicles).
Atesa que aquesta solució a curt termini no sembla raonable, la Junta Directiva
té prevista una reunió amb la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat
per tractar aquest tema, així com el de soroll de l'autopista i tractar de trobar
alguna solució factible.
Subministrament d'Aigua. El Sr Mangrané manifesta que la qualitat de l'aigua és alta
i no hauria de perdre's per mitjà del traspàs de la concessió a Aqualia, però
que la xarxa de distribució hauria de renovar-se i els veïns construir dipòsits
connectats a grups de pressió, com molts d'ells ja tenen. Que aquesta
tot aturat perquè l'Ajuntament no escomet aquest tema.
Davant d'aquesta situació i per consensuar també altres temes com la ubicació
del parc infantil (sembla que es troba instal lat en zona privada), pistes
de petanca i de l'abocador de residus vegetals, així com aquest tema del
aigua, s'acorda convocar una reunió entre l'Associació, Promocions
Calafat, S.A. i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Accés per a vianants directe a la Caleta del Port. Haurà de tractar també en la
reunió anterior ja que els responsables del Port manifesten la seva
preocupació per la pèrdua de seguretat que això els pugui representar. No
obstant la Junta Directiva considera que aquest nou accés és molt
beneficiós per a la major part dels veïns del polígon B que podran
accedir directament a la platja sense haver de donar la volta per l'entrada del
port. S'estudiarà la possibilitat que aquest accés pugui romandre
tancat a la nit o que d'alguna manera es pugui tancar també per la
nit l'accés directe de la Platja al Port.
El Sr Genis manifesta que persones (industrials) que treballen a Miami
aboquen els seus residus a l'abocador de Calafat perquè és lliure i s'estalvien d'
anar a l'abocador de Montroig. Haurien denunciar aquests fets a la policia
municipal i aquesta hauria de controlar més l'accés a l'abocador. Es comentarà
aquest tema als responsables municipals.
Es comenta també la carta d'un veí (Sr. Daniel Bas) a un mitjà de
comunicació queixant-se de la manca d'operativitat de les instal lacions
(Altaveus) relacionats amb la protecció nuclear (Pla Penta). Es considera
que aquest és un problema que afecta seriosament Calafat pel que s'acorda
posar-nos en contacte telefònic amb la conselleria d'interior per intentar
concertar una cita amb una persona responsable perquè es solucioni aquesta
situació.
Bústia de suggeriments, s'acorda demanar la seva instal lació en l'interior del
supermercat.
Festes d'estiu: se celebraran els dies 6, 7, i 8 d'agost. S'acorda fer
un petit sorteig amb lliurament immediat del premi (se suggereix un pernil) i
també la presència del cor Godspell a la missa de dissabte. S'estudiarà per
part de la comissió de festes el sistema de venda de begudes durant les
mateixes. A la botifarrada es continuarà cobrant un euro per persona.
S'acorda enviar a tots els veïns una carta explicant les actuacions
que estan duent a terme i la forma d'inscriure's en l'associació.
El Tresorer José Luis Granado ha excusat la seva assistència a aquesta reunió
per problemes familiars. La Junta Directiva pren l'acord de traspassar el
càrrec de Tresorer al Vicepresident Sr Giogio Cinnirella, quedant el Sr
Granado com a vocal de la Junta.
I no havent més assumptes que tractar la Sra President dóna per finalitzada aquesta

reunió de la Junta Directiva de la qual jo el secretari aixeco la present
Acta


     Enrera !     Amunt !     Inici !

Escolta

Llegeix fonèticament