::Inici >Reunions >2007-04-07 Acta de Reunió

2007-04-07 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 7 D'ABRIL DE 2007

Assistents:
President Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Lourdes Latorre Associació de Veïns de Calafat

Secretari José Luis Granado Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat

Vocal Carles Palou Associació de Veïns de Calafat

A les 19:45 s'inicia la reunió que tracta dels següents punts

1. Mur construït per un veí del polígon C que no compleix amb la normativa de Calafat: El veí va respondre al burofax que li enviem dient que era conscient que quan va comprar la parcel es va comprometre a construir un mur com la resta dels de Calafat, però que quan va fer la construcció no sabia que aquesta norma estava encara en vigor. Segons ell, el constructor Sr Cid no va advertir d'aquest tema. Diu que estarà en Calafat en el mes de maig. Atès que aquesta resposta no ens val hem acordat amb els serveis jurídics de l'Ajuntament, enviar-li per part d'aquests un requeriment escrit comminant a adequar el mur a la normativa de Calafat.

2. Obres d'enllumenat: la Junta Directiva expressa la seva satisfacció per la il luminació del tram de la Ronda de Mar, i la seva preocupació perquè tota l'obra d'il luminació estigui a punt a l'estiu. Esperem es pugui solucionar el pas del cablejat per la zona del Restaurant La Piscina i apartaments propers, ja que aquests tenen plantes i murs en les zones on haurien d'haver voreres i per on haurien de passar els cables elèctrics. Això està retardant les obres en aquesta zona.

3. Resta d'inversions en Calafat: Un cop acabades les obres de l'enllumenat públic, s'ha de procedir a acabar la quarta fase d'asfaltat així com a asfaltar tots els carrers que no estiguin en perfectes condicions ja sigui pel seu ús o per les rases de l'enllumenat. S'encarrega al President que esbrini els fons que queden per invertir en Calafat derivats de l'acord entre l'Ajuntament i Marina Sant Jordi i quins projectes es pensa emprendre amb aquests fons.

4. Abocador de residus vegetals: Diversos veïns han demanat que es canviï l'orientació de la porta d'accés a aquest abocador, per impedir que el vent arrossegament a través de la mateixa quantitat de residus, cap al carrer. S'insistirà a l'Ajuntament sobre aquest tema.

5. Manteniment: S'encarrega a la Vice-presidenta que insisteixi al Regidor Municipal perquè es destini una brigada fixa a Calafat. La Junta Directiva considera que aquesta és l'única manera d'aconseguir un adequat manteniment i cura de les zones verdes i carrers.

6. Després de les eleccions haurem d'emprendre el tema de les obres de clavegueram perquè l'Ajuntament recepcioni definitivament la urbanització com nucli urbà. Això comportaria una important revalorització de les propietats dels veïns al mateix temps que possibilitaria el compliment de la normativa. Per això s'acorda:

a. Obtenir un compromís ferm de l'Ajuntament en el sentit que si es realitzen les obres rebrà l'Urbanització en la seva totalitat.

b. Aconseguir un pressupost del que podrien costar les obres, com hauria de repercutir el seu cost als veïns i quines ajudes podríem tenir.

c. Veure quins terminis preveu la Llei per a la instal lació del clavegueram i que forma legal existeix per emprendre aquest projecte (Junta de compensació).

I no havent més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a les 21 hores del dia indicat.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !