::Inici >Reunions >2004-06-11 Acta de Reunió

2004-06-11 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA ENTRE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR I MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT EL DIA 11 DE JUNY DE 2004.

Assistents:
Sr Joan Pere Gómez Regidor encarregat de Urbanitzacions
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Sergent de la Policia Municipal
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
President D. José Luis Granado
Associació de Veïns de Calafat

Secretari Sr Ramon Rubinat
Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Associació de Veïns de Calafat


S'inicia la reunió amb una exposició per part del sergent de la Policia Municipal del Pla de Seguretat per l'Estiu 2004, que es concreta una patrulla fixa de dia i de nit per Calafat i Tres Cales i en el control centralitzat de les imatges recollides per les càmeres col.locades en les dues entrades de la urbanització. Telèfon de policia 977 49 39 49

Posteriorment es passa a exposar al Sr Joan Pere, els temes acordats en la reunió de la Junta Directiva del passat 29 de maig, amb els següents resultats:

1 - La Junta Directiva ha de ser consultada per l'Ajuntament en l'elaboració del pressupost municipal per al 2005, en aquelles partides que afecten Calafat.
S'accepta per part del Sr Joan Pere, tot i que ens manifesta que encara no s'han aprovat els pressupostos per a 2004.

2 - Posada en funcionament de l'enllumenat del pont d'entrada a Calafat i arranjament del paviment de la rotonda d'accés al pont.
Pel que fa a la il luminació, l'Ajuntament és responsable i es compromet a arreglar immediatament. Pel que fa a la pavimentació de la rotonda, es farà per l'empresa constructora de Marina Sant Jordi quan finalitzin les obres.

3 - Enllumenat de la Ronda de Mar
Pendent de l'aprovació del pressupost 2004. A la pregunta del Sr Granados de per què es va iniciar la quarta fase de l'asfaltat en lloc de la renovació de l'enllumenat, respon el Sr Joan Pere dient que el pressupost de l'asfaltat estava ja aprovat i que de no fer-se immediatament hagués pogut quedar si fer.

4 - Pla de manteniment d'enllumenat general de Calafat.
El Sr Granados lliurarà a l'Ajuntament una relació de punts de llum avariats per a la seva reparació immediata.

5 - Abocador
a. Col.locació de contenidors de diferents colors per a abocaments de jardí i d'altres objectes.
b. Col.locació de rètols donant instruccions d'ús dels diferents contenidors i prohibint tant la seva utilització per jardiners com el dipòsit de materials fora d'aquests.
c. Rètol indicant les multes per incompliment de la normativa expressada en l'anterior punt.

L'Ajuntament es compromet a netejar l'abocador, posar els rètols i multar els infractors.

6 - Instal lació de cistelles de bàsquet i xarxes en les porteries de futbol-sala.
El Sr Joan Pere demana a l'encarregat d'obres que confeccioni un pressupost d'aquestes accions per a la seva execució.

7 - Reposició dels senyals de trànsit caigudes.
Sense resposta concreta.

8 - Concreció del pla de neteja per a l'estiu.
Sense resposta concreta.

9 - Voreres sense pavimentar.
S'acorda que l'Associació faci un escrit motivant als veïns per finalitzar les seves voreres.

10 - Neteja platges.
Les platges de bandera blava es netegen cada dia. La resta cada 2 dies.
Atès que l'Ajuntament no ofereix els estàndards de servei que li demanem els membres de l'Associació, s'acorda estudiar la possibilitat de constituir una Junta de Compensació que amb un cost econòmic petit per als veïns, permeti augmentar els serveis rebuts. Amb aquesta finalitat es farà una reunió al mes de juliol en què representants municipals informaran els membres de l'Associació sobre aquest tema, que en tot cas tindria tot el suport de l'Ajuntament.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !