::Inici >Reunions >2003-10-27 Acta de Reunió

2003-10-27 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA ENTRE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR I MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT EL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2003

Assistents:
Sr Joan Pere Gómez Regidor encarregat de Urbanitzacions
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Antoni Montagut Regidor responsable del medi ambient
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Tècnic D. Ricard

Ajuntament de l'Ametlla de Mar
President D. José Luis Granado
Associació de Veïns de Calafat
Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Associació de Veïns de Calafat

El Sr Ricard informa del que s'ha aconseguit durant els últims dos mesos i els objectius que els tècnics de l'Ajuntament, volen aconseguir d'ara fins al final de la primavera que ve.
El més significatiu de l'exposició anterior és el següent:

1 - S'han posat nous cables elèctrics a la zona de l'Església aconseguint el sanejament d'aquestes línies.
2 - S'han posat en marxa les llums de l'entrada en Calafat, les situades en els túnels, coll i rotonda.
3 - Està planejat fer una nova instal lació elèctrica de l'enllumenat al carrer Ronda del Mar que estarà acabada i funcionant abans del proper estiu.

El Sr José Luis Granado demana que es determini a qui correspon instal lar l'enllumenat públic a les entrades de Calafat, des de la carretera N-340 fins als túnels sota el ferrocarril i l'autopista.
Aquest projecte es pot deixar per a la seva execució a llarg termini però és una necessitat. S'acorda que l'Ajuntament ho esbrinarà i informarà.

Abocador
Es tracta àmpliament aquest tema arribant-se a les següents conclusions i acords:
a-El sistema de recollida de residus vegetals continuarà mitjançant l'actual sistema de contenidors.
b-La ubicació d'aquests contenidors quedarà al mateix lloc.

La setmana que s'establirà clarament aquesta ubicació perquè no quedi massa a prop o fins i tot dins del camp de futbol.

c-La zona dels contenidors es tancarà.
d-L'entrada als contenidors es millorarà perquè no hagin sots.
e-Els contenidors estaran dividits en tres grups segons la seva funcionalitat:

1 - Residu Vegetal
2 - Voluminosos
3 - Bricolatge.

f-Es col.locaran cartells d'informació a l'entrada de l'abocador informant als veïns sobre que han de posar els seus residus dins dels contenidors i no a terra.
També s'informarà a tots els jardiners que no els és permès utilitzar l'abocador i que per tant, han de portar els seus residus vegetals a l'abocador de Tres Cales.

Asfaltat
El Sr Joan Pere s'ha compromès a complir la quarta fase d'asfaltat que no es va efectuar al seu temps (fa quatre anys). El no pot en aquest moment donar una data de quan es durà a terme la mateixa, ja que depèn de la consecució del finançament necessari.

Bandes sonores
S'ha debatut la utilització de bandes sonores i altres mètodes per reduir la gran velocitat a la qual moltes vegades circulen a Calafat tant motos com cotxes, fet que suposa un veritable risc per als nens i vianants en general.

S'ha decidit ajornar aquest tema per a la propera reunió on estarà també present el Sergent de la Policia Municipal que té una bona experiència en aquest tema.

Pla de Neteja i Jardineria

S'ha ajornat el tractament d'aquest tema fins a la propera reunió que tindrà lloc el dia 24 de Novembre a la 12.00 hores


         
Enrera !     Amunt !     Inici !.

Escolta

Llegeix fonèticament