::Inici >Reunions >2005-08-06 Acta de Reunió

2005-08-06 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL DISSABTE 6 D'AGOST DEL 2005.

Assistents:

President Pablo Serrano           
Vicepresident Enrique Planas   
Secretari Ramon Rubinat          
Tresorer Giorgio Cinnirella      
 
Vocales
Carles Palou          
José Luis Granados        
José Luis Campoy         
Ernest Hernández      
Reimund Ruschin    
Genis Artero       
Alicia Pérez        
Rafael Gasca     


El principal de l'ordre del dia era l'elecció del nou candidat a presentar a l'Assemblea General com a President de l'Associació. Amb aquesta finalitat es presenten dues candidatures: d'una banda José Luis Granados qui ja va ser president de l'Associació en la temporada 2003-2004, i per un altre el secretari actual Ramon Rubinat. Després d'una exposició de tots dos candidats sobre les seves propostes i polítiques a aplicar, es procedeix a la votació resultant guanyador Ramon Rubinat per un marge de 3 vots.

Es comenten els temes més importants pendents d'aconseguir per Calafat:

Enllumenat públic
Asfaltat
Pressió d'aigua
Bandes rugoses
Altaveus de protecció civil
Nom dels carrers
Xarxa elèctrica de FECSA-ENDESA

Pel que fa al Enllumenat públic tenim la promesa de l'alcalde de escometre en el pròxim exercici. A aquest efecte hi ha una reunió a l'Ajuntament el dia 9 dels corrents a les 12 hores. S'acorda que assistiran a aquesta reunió els senyors: Serrano, Rubinat, Campoy i Cinnirella.

Es concova a una nova reunió de la Junta Directiva per al dia 13 d'agost per comentar la reunió del dia 9 i preparar la Junta General del dia 20. S'encarrega a la Sra, Alícia Pérez que demani al Restaurant Cala Llobeta autorització per celebrar la Junta General a les seves instal.lacions, ja que al Bar Roberto no ens autoritza a això.

S'acorda també que el dia 8 es col.locaran les xarxes de les porteries del camp de futbol sala i de les cistelles de bàsquet. Això ho faran els senyors Granados, Rubinat, Plna i la Sra Pérez.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !