::Inici >Reunions >2003-06-26 Acta de Reunió

2003-06-26 Acta de Reunió

RESUM DEL TRACTAT A LES REUNIONS DEL DIJOUS 26 DE JUNY DE 2003:
________________________________________
Primera Reunió.
Celebrada a les 10.30 hores a l'oficina de Promocions Calafat, SA
Enllumenat Públic

- Assistents:
Sr Julian Mangraner Promocions Calafat S.A.
Joan Pere Gòmez Comes Regidor de Convergència i Unio
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Enric Estruch Cap de la Brigada
L'Ametlla de Mar

Sr Ricard Vila Enginyer tècnic,
L'Ametlla de Mar
Sr Giorgio Cinnirella President,
Associació de Veïns de Calafat.
José Luis Granado Tresorer,
Associació de Veïns de Calafat.

La reunió es va tenir per discutir la situació actual, que considerem inacceptable, de manca d'enllumenat públic als carrers del Polígon C de Calafat. La nostra voluntat és trobar una solució per aquest estiu.

El Sr Julián Mangrané va indicar que en un espai de temps molt curt, podria fer-se una reparació provisional, restaurant 90% dels fanals del Polígon C de Calafat.
Aquest senyor, va explicar que el problema elèctric actual, és degut principalment, al deficient estat dels cables elèctrics (muntants) que pugen al cim dels fanals i al aparellatge de les lluminàries i no als cables elèctrics que distribueixen el corrent elèctric a la base de les mateixes
.

Hi ha només uns pocs llocs on la línia elèctrica subterrani està tallat. Principalment això passa en el cable que abasteix els fanals de la Ronda del Mar Els cables tallats haurien de ser reparats o substituïts. No obstant això aquestes reparacions no serien una tasca difícil ja que els cables estan col locats només 20 cm. sota terra, de manera que fent unes petites rases, podrien ser canviats.

Es va acordar que si l'Alcalde dóna el vistiplau, el Sr Ricard Vila amb un electricista de l'Ametlla de Mar juntament amb un electricista de Promocions Calafat començaria el dimarts primer de juliol el treball de reparació, prèvia reunió en la qual s'establiria els elements a substituir d'acord amb un criteri de futur.

Aquesta seria només una reparació provisional i d'urgència, per proporcionar il luminació als carrers del Polígon C de Calafat, perquè no es compliria de manera completa amb l'actual normativa de seguretat de les instal.lacions, amb el que en el futur haurà de renovar la instal lació.

Nota posterior: El Sr Joan Pere Gòmez Comes - Regidor de Convergència i Unió de l'Ametlla de Mar m'ha confirmat el diumenge 29 de juny que el Sr Andreu Martí Garcia, alcalde de l'Ametlla de Mar ha donat la seva autorització per la reparació de l'enllumenat públics del Polígon C. de Calafat. i també ha encarregat a Promociones Calafat SA la reparació de l'enllumenat públic del polígon B. de Calafat, la reparació es va iniciar el mateix dissabte dia 1903.06.28.

També es va acordar que l'enginyer Sr Ricard Vila prèvia revisió de la xarxa, establiria un projecte de renovació per tal que, els elements que substitueixin ho siguin amb elements útils en el futur.
________________________________________
Segona Reunió.
Celebrada a les 11.45 hores
Control i seguretat en Calafat.

- Assistents:
Joan Pere Gòmez Comes Regidor de Convergència i Unio
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Antoni Montagut regidor governació
Sr Ángel Marti Sergent de les guàrdia urbana,
L'Ametlla de Mar
Sr Giorgio Cinnirella President,
Associació de Veïns de Calafat.
José Luis Granado Tresorer,
Associació de Veïns de Calafat.

El Sergent Àngel Martí ens ha informat que des del primer de juliol i fins al final d'agost hi ha una patrulla de la guàrdia urbana compartida entre Tres Cales i Calafat les 24 hores del dia set dies a la setmana.

Ells saben que no és suficient per controlar eficaçment totes les zones però són tots els recursos que poden oferir.

La policia diu que Calafat hauria de tenir un servei de seguretat privada, almenys durant els dos mesos d'estiu.

L'Associació de Veïns de Calafat hem demanat a la Policia, que adopti una actitud més activa en el control del comportament cívic dels residents, en els aspectes:

- Actes de vandalisme,
- Llençar runes en llocs no permesos,
- Excrements de gossos a les voreres,
- Cotxes aparcats a les entrades de les rotondes, i
- Cotxes aparcats damunt de les voreres que impedeixin el pas als vianants.

La policia ha demanat ajuda a tots els veïns de Calafat perquè truquin al número 977 49 39 49 i els informen de qualsevol problema que els preocupi, incloent també drogues, música a molt alt volum durant la nit, persones actuant de manera sospitosa, intent de robatori, etc.
________________________________________
Tercera Reunió.
No Celebrada
Neteja i jardineria.

La tercera reunió sobre el tema de neteja i jardineria no es va poder dur a terme ja que el Sr Enric Estruch - Cap de la brigada l'Amettla de Mar va haver de marxar per solucionar una emergència.

Aquesta reunió haurà de ser novament convocada el més aviat possible. En la mateixa, l'Associació de Veïns de Calafat demanarà un pla de treball de jardineria i neteja.

El Sr Joan Pere Gòmez Comes - regidor de Convergència i Unió de l'Ametlla de Mar, juntament amb els representants de l'Associació de Veïns de Calafat van anar a inspeccionar dos dipòsits il.legals de residus vegetals amb alt risc d'incendi i els contenidors per a residus vegetals situats al costat del camp de futbol.

El Sr Joan Pere Gòmez Comes s'ha compromès a fer netejar el més aviat possible aquests dos dipòsits il.legals de runa.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !