::Inici >Reunions >2005-09-24 Acta de Reunió

2005-09-24 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL DISSABTE 24 DE SETEMBRE DEL 2005.

Assistents:
President Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Enric Plana Associació de Veïns de Calafat

Secretari José Luis Granado Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat

Vocals Carmen Conca Associació de Veïns de Calafat


Primerament el Sr Rubinat ofereix al Sr Granado la plaça de secretari de l'Associació que va quedar vacant en quedar nomenat el Sr Rubinat, que venia ocupant, com a president. El Sr Granado dóna la seva conformitat a aquest nomenament.

El Sr Granado informa els assistents de la reunió mantinguda amb el Sr Joan Pere l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar En aquesta reunió se li va notificar que encara no s'ha resolt el tema del finançament de les inversions a realitzar en Calafat a 2005/06 especialment la renovació de l'enllumenat públic. S'està en negociacions que s'espera s'ultimin en un mes.

A aquests efectes s'acorda que el Sr Granado convocarà una reunió amb l'Ajuntament a finals d'octubre per veure si s'ha arribat a un acord en el tema del finançament.

Seguidament es tracta el tema dels apartaments de Cala Llobeta i de Cala Calafató. Atès que pensem que es poden haver comès irregularitats urbanístiques a part de les evidents contra l'estètica i el bon gust, es nomena la Sra Carmen Conca responsable de la revisió urbanística de les obres que es realitzen en Calafat. Com a primera mesura s'encarrega a aquesta senyora la preparació d'un model d'instància per demanar informació tècnica de la llicència urbanística dels apartaments de Cala Llobeta. Aquesta instància serà presentada per l'Associació a l'Ajuntament per poder examinar la correcció o no de les obres efectuades.

Pel que fa a actes lúdics a realitzar per l'Associació, s'acorda els següents: Pare Noel, Festa de Setmana Santa, i torneig de futbol sala a l'estiu.

Pel que fa a la neteja i jardineria el Sr Rubinat parlarà amb l'Alcalde per aconseguir que es garanteixi la continuïtat d'aquests serveis durant tot l'any. És decebedor no haver pogut aconseguir encara un pla concret d'actuació tot i haver presentat diverses propostes a l'Ajuntament on detallava un calendari de treball de neteja i manteniment.

I sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió de la qual jo el secretari estenc la corresponent acta.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !