Associaciˇ de Ve´ns de Calafat

Foto Catalunia Flag of SpainFes clic per a veure el punt al mapa

 


L´Associació de Veïns de Calafat és una organització sense ànim de lucre creada
pel el manteniment i millora de la qualitat de vida a la urbanització de Calafat.


 Associaciˇ de Ve´ns de Calafat

Associaciˇ de Veins de Calafat

 

1 Benvolgut veí/na,

El divendres 13 de gener de 2012, a les 11:00 hores, la presidenta i la secretària de l’Associació de Veïns de Calafat, Sra. Rut Guiseris i Sra. Vanesa López, es van reunir a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb el regidor d’Urbanitzacions, Sr. Rubén Lallana.

Es van tractar els assumptes següents:

1.- Parc eòlic marí

El regidor va manifestar el rebuig exprés que ha realitzat l’ajuntament en aquest assumpte. I, per part de l’Associació vàrem mostrar el nostre rebuig també. Es va informar en relació al projecte, que existeixen 2 fases: la primera, de 4 molins a 2,6 km de la costa i un davant de Calafat, considerat com a parc experimental, els promotors del qual ja disposen de la concessió d’ocupació marítimo-terrestre, i una segona fase, de 8 molins, a 28 km de la costa.

Existeix una “Coordinadora contra els molins a La Cala” que informa a la ciutadania, disposa de facebook i d’un advocat per litigar en contra del projecte, i la gent pot adherir-se.

2.- Manteniment brigada Calafat

El regidor va manifestar el seu compromís de mantenir tot l’any la brigada de manteniment a Calafat.

3.- Reubicació abocador

El regidor va manifestar el seu compromís, per enguany, de millorar l’existent, ja que per la reubicació no es compten amb els diners necessaris. A la propera reunió s’avançarà en l’assumpte.

4.- Dutxa platja Port

El regidor va manifestar el seu compromís d’instal·lar, abans de l’estiu, una dutxa a la platja del Port.

5.- Tanques pista esportiva

L’any passat, per part de l’Associació, es va manifestar l’interès, a fi i efecte de recaptar diners per l’Associació de Veïns i Veïnes de Calafat, de posar tanques de publicitat a la pista de futbol. L’ajuntament havia considerat la possibilitat d’avançar-nos els diners per la instal·lació que podríem tornar poc a poc amb els diners de la publicitat, però amb la crisi actual, el regidor manifesta que no pot avançar-nos els diners aquest a any, però que ens autoritza a gestionar-ho si ens és possible.

6.- Subvenció Festa Major

Associació de Veïns de Calafat

2

El regidor ens ho ha de confirmar, però creu que comptarem amb la mateixa subvenció de l’any passat, de 700€.

7.- Manteniment enllumenat

Per part de l’Associació es posa de manifest la problemàtica amb el servei de manteniment de l’enllumenat públic. En especial la primera fase de Calafat ha estat molts dies a les fosques, malgrat les queixes a l’ajuntament. Es sol·licita la prestació d’un millor servei, més àgil i atent. El regidor diu que mirarà de veure que ha fallat.

8.- Asfaltat carrers

L’associació es queixa del mal estat dels carrers, que necessiten una pavimentació. El regidor demana que parlem en la propera reunió aquest assumpte, doncs cal aprovar els pressupostos municipals.

9.- Neteja platges

L’associació es queixa del mal estat de les platges aquest estiu passat. El regidor pren nota i demana que parlem de l’assumpte més endavant, quan planifiquin la neteja de les platges.

10.- Pla PENTA

El regidor ens informa que encara no ha estat nomenada cap persona com a subdelegat/da de govern amb el nou govern espanyol. I que cal parlar amb la nova persona sobre el Pla.

11.- Aigua autopista

El regidor ens informa que el tècnic municipal ja ha redactat informe per tal d’enviar a Autopistes. L’associació demana que ens informin de totes les gestions al respecte.

12.- Quadres elèctrics

L’associació es queixa del mal estat de molts quadres elèctrics a l’exterior de les cases, en via pública, amb el conseqüent perill que això suposa, i li fa arribar fotografies acreditatives. El regidor diu que s’ho estudiarà per tal de solucionar-ho.

13.- Bus de línia

El regidor ens informa dels nous horaris, els quals ja estan penjats al facebook de l’Associació.

14.- Subministrament d’aigua potable

El regidor manifesta que no s’ha avançat en aquest assumpte.

Associació de Veïns de Calafat

3

15.- Soroll Circuït de Calafat

L’associació es queixa de la inactivitat de l’ajuntament davant la problemàtica del soroll del Circuït i cita al regidor per una reunió entre advocats, el de l’ajuntament i el de l’associació el dia 9 de febrer a les 12:00 hores. El regidor confirma la reunió.

Podeu realitzar qualsevol aportació, queixa o suggeriment a qualsevol dels membres de la Junta Directiva o al següent e-mail calafat-associacio@tinet.cat JUNTA DIRECTIVA Gener de 2012INFORME ACTUACIONS 2010 - 2011

 Associació de Veïns de Calafat
INFORME ACTUACIONS 2010 - 2011


L’actual junta directiva de l’Associació de Veïns de Calafat ha treballat per Calafat en dos àmbits:

A. Àmbit intern, estructural, de la pròpia Associació

B. Àmbit extern, en col·laboració amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar


Vam considerar molt necessària una intervenció en l’àmbit intern de la pròpia associació atesa la desatenció que ens vàrem trobar: sense diners degut al robatori de diners de La Caixa per un antic membre de la Junta, al dèficit de les últimes Festes de Calafat i a la manca d’iniciatives per recaptar diners; un local de l’associació en desús pel desordre i brutícia, sense llum i sense cartell indicatiu; la manca d’informació als veïns i veïnes. Des d’aquesta vessant, les actuacions realitzades han estat:

 Adequació del local pel seu ús, tant per reunions de la Junta directiva com per la realització d’activitats públiques

 Sol·licitud de subvencions a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, a la Diputació de Tarragona, a la Central Nuclear i a La Caixa pel funcionament de l’Associació: la Central ens va donar un ordinador i estem a l’espera de rebre una subvenció monetària, l’ajuntament ha pagat l’actuació de dissabte nit a les Festes de Calafat i els trofeus dels campionats esportius, i la Diputació ens ha atorgat una subvenció per import de 450 €.

 Creació de samarretes de Calafat i venda posterior: l’Alba Valldeperas, calafatina, va crear la imatge de les samarretes que han estat molt ben rebudes. La seva venda permet recaptar diners a l’associació.

 Barra de bar Festes de Calafat: quasi 2.000 € recaptats per sufragar part de les despeses de les festes de Calafat.

 Venda de guarniments i pastissos elaborats pels nens/es de Calafat en tallers organitzats per l’associació

 Pàgina web: acomiadar l’informàtic que s’encarregava amb la corresponent despesa i portar-la des de la pròpia junta per tal d’estalviar diners

 Creació d’una pàgina de l’associació a Facebook: amb el seu corresponent manteniment per tal que els veïns i veïnes de Calafat gaudeixin d’una informació immediata, àgil i continuada i, a més, puguin expressar-se i comunicar-se amb la junta ràpidament.

 Instal·lació d’un cartell informatiu de les activitats de l’associació al supermercat de Calafat: més informació pels veïns i veïnes

 Publicitat tanques camp de futbol: per tal de recaptar diners per l’associació, hem aconseguit l’autorització de l’ajuntament i estem, actualment, treballant per tal que aviat sigui una realitat.
Pel que fa a l’àmbit extern, cal tenir en compte que l’associació depèn i molt de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar. Durant aquest exercici hem tingut tres regidors d’urbanitzacions diferents! Amb la conseqüent ralentització en la nostra feina que aquest fet suposa. Des de l’agost 2010 que vam començar i fins a mitjans de gener 2011 ocupava el càrrec el Sr. Joan Pere Gómez, des de llavors i fins les eleccions locals de 2011 el Sr. Albert Medrano i des de llavors i fins ara el Sr. Rubén Lallana. Confiem en l’eficàcia del Sr. Lallana per tal de poder fer, plegats, una bona feina per Calafat i portar a terme els projectes pendents i compromesos per l’ajuntament.

A continuació, el detall de les actuacions realitzades per l’ajuntament, les activitats realitzades per la pròpia junta i les actuacions pendents d’executar per l’ajuntament:
Actuacions realitzades per part de l’ajuntament:

 Senyalització aparcament supermercat
 Ampliació del parc infantil i instal·lació font
 Neteja voltant transformadors elèctrics
 Manteniment brigada d’obres i serveis per la urbanització
 Tancament accés vehicles a Cala Llobeta
 Més freqüència recollida de brosses
 Arranjament llums avariades
 Arranjament pista de futbol
 Neteja baladres Ronda del Mar per visibilitat

Actuacions realitzades per part de la pròpia junta:
 Festa de La Castanyada
 Taller guarniments de Nadal (novembre 2010)
 Joc infantils 08/12/2010
 Nadal i Caga Tió
 Carnestoltes
Associació de Veïns de Calafat

 Activitats Setmana Santa
 Festes de Calafat 2011: com a novetats la barra de bar, concurs de truites, aeròbic platja, exhibicions twirling i rítmica, jocs infantils
 Aeròbic platja (agost 2011)

Actuacions pendents realitzar per part de l’ajuntament:
 PENTA
 Soroll circuit
 Soroll autopista i abocament d’aigua
 Ubicació abocador residus
 Abastament d’aigua potable
 Dutxa del port
 Senyalització viària
 Pavimentació “pipetes”Festes Calafat 2011

 

LLOGUER DE TAULES PER A LA FESTA DE DIVENDRES I DISSABTE A LA NIT.

 

Les taules es podrán adquirir al preu de 15 euros pels dos diez, el divendres dia 5 de 10 a 12 hores i de 18 a 20 hores davant del super de Calafat

 

Sols queden 33 taules lliures.

 

També es poden adquirir anticipadament

al teléfon: 690 600 151


FESTES CALAFAT 2011

 

DIVENDRES 5 D`AGOST

 

19.00h Bicictetada poputar.

            Sortida: davant del Bar Calafat.

            Una bicicletada per a tota la família, per tal de reunir-nos, fer

            una mica d'esport, gaudir del paisatge i passar-ho bé.Anirem

            pel passeig de Marina Sant Jordi per acabar davant el

            local de I'Associació de Veines i Veins de Calafat.

20.00h Semifinals Campionat de futbol Calafat 2011.

            El Campionat de futbol iniciat el 25 de juliol arriba a semifinals.

            Podem gaudir del'esport com a participant o com a jugador.

23.00h Salutació autoritats ajuntament de l'Ametlla.

            El Sr. Ruben Lallana, regidor d'urbanitzacions de I'ajuntament

            de I'Ametlla de Mar, saludará les calafatines i calafatins.

23.15h Pregó.

            A cárrec d'Aleix Rengel, actor catalá i calafatí, ha aparegut

            entre d'altres a les séries "El cor de la ciutat', El secreto de

            Puente Viejo", "Coslada Cero" i "Guonte blanco", a les

            pel.lícules 'Joves" i "Canción de Katmandú', i a obres de

            teatre com "E lpuente', "Coricias" o "La vido perduroble".

 

23.45h Exhibició de ball'

            Exhibició de salsa, bachata, expressió corporal i roda cubana a

           cárrec de I'Escola Recchia Dansa de Reus.

 

24.00h Disco Móbil'

            Per a gaudir de la festa i ballar sense parar.

 

DISABTE 6 D´AGOST

10.00h Aeróbic a la ptatja. La Pepi Vila, professora d'aeróbic i

            calafatina, será la que guiará als participants a seguir I'aeróbic

            a platja Calafató. Una hora d'esport per començar bé el dia.

10.00h Campionat de dominó Calafat 2011.

            Gaudiu com a jugador/a o com a espectador/a de la final del

            Campionat de dominó.

 

16.00h Campionat de petanca Calafat 2011.

            Jugueu o admireu la final del Campionat d'aquest joc tan

            popular a Calafat.

 

17.00h Espectacle infantil.

            A cárrec de la Griselda Bas, actriu, ha participat en nombrosos

            espectacles infantils.

            Una estoneta pels més petits de la casa, per la seva diversió.

 

18.00h Campionat infantil de futbot Catafat 2011.

            Veniu a veure i animar als esportistes més petits de casa.

            Grans promeses del futbol.

 

18.30h Exhibició twirling i gimnásia rítmica. A cárrec dels clubs de

            I'Ametlla de Mar.Gaudeix d'una estona de relax amb la visió

           de I'exhibició d'aquests esports.

19.30h Gospel a l'església.Vine a gaudir de les veus del gospel.

 

20.00h Finals Campionat de futbol Calafat 2011.

            El Campionat, iniciat el 25 de juliol, arriba a la final. Descobreix

            en directe quin equip el guanyará.

21.00h Festa de I'escuma.Davant del supermercat de Calafat, la cita

            anual amb la festa de I'escuma. Vine!

 

23.30h Duo Andrómeda.

            Ball a la pista de básquet a cárrec del Duo Andrómeda. La

            Susanna Bey, la seva cantant, ha interpretat una de les

            cançons del disc de La Marató de Tv3 2O!O

 

DIUMENGE 7 D`AGOST  

 

11.00H Jocs infantils a la Platja.

             A cárrec de I'Ana, la Susanna i la Raquel, calafatines i expertes

             en jocs infantils, els més petits es divertiran molt a la platja de

             Calafató.

 

19.30h Concurs de truites.

            Cuina una truita, bona, tradicional o original i apunta't al concurs.

            Pots guanyar una escapada de cap de setmana.

 

20.00h Degustació popular de truites.

            Amb pa amb tomáquet i vi del Perelló, fará germanor

 

´           Cofre-Regal per al finalista.

 

 

A Partir del 25 de juliol

 

CAMPIONAT DE FUTBOL

 

CALAFAT 2011

 

 

 

FIRA ELS TRES DIES DE FESTES i

 

BARRA DE BAR DE L'ASSOCIACIÒ

DIVENDRES I DISSABTE NIT

*L'Associoció es rcserva el dret per o canvior quolsevol horuri o octivitot.