::Inici >Reunions >2003-07-18 Acta De Reunió

2003-07-18 Acta De Reunió

RESUM DE LA REUNIÓ MANTINGUDA AMB ELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 18 DE JULIOL DE 2003.:

- Assistents:
Joan Pere Gómez Regidor encarregat de les Urbanitzacions
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Sr Ricart tècnic
l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sr Giorgio Cinnirella President,
Associació de Veïns de Calafat.
Sr Ramon Rubinat secretari,
Associació de Veïns de Calafat.
Sr Pablo Serrano Vocal,
Associació de Veïns de Calafat.
Albert López veí de Calafat,
convidat pel Sr Joan Pere Gómez.

Temes tractats
En primer lloc el senyor Joan Pere, presenta al Sr Albert López com a la seva persona de confiança, que ha estat consensuat per tot l'equip de Govern Municipal, serà el seu enllaç amb les associacions i veïns de Calafat.
Referent a això els membres de l'Associació, manifesten que estan conformes amb tractar els temes amb aquest senyor, però que les reunions de seguiment i presa de decisions, les volen tenir directament amb l'alcalde o amb el Sr Joan Pere, ja que sinó els acords quedarien mancats de contingut i força. El Sr Joan Pere manifesta la seva conformitat a aquesta observació.

Posteriorment es passa a tocar el tema de l'Enllumenat Públic:
El Sr Ricart informa que l'enllumenat dels polígons A i B, funciona perfectament i que si alguna llum deixa de fer-ho, es passi nota al Sr Albert López.

Referent al polígon C, i atès que la seva reparació total requereix temps, ja que cal canviar línies, es farà una reparació d'emergència, canviant les lluminàries i aconseguint que, immediatament, en tots els sectors hi hagi llum (tot i que no funcionaran tots els fanals). Posteriorment i durant un termini de quatre mesos, es procedirà a canviar les línies subterrànies, fent 1 km de rases, per tal que tot l'enllumenat funcioni correctament.

Pel que fa a les fanals solars, tots els presents estan d'acord en què va ser una despesa inútil i una mala decisió de l'anterior equip de govern, la negligent gestió en Calafat, ens ha conduït a la situació actual. S'estudiarà una ubicació correcta per a aquestes.

Referent al tema de l'abocador de residus, l'Associació demana que es busqui una solució definitiva que inclogui les necessitats de Calafat, Marina Sant Jordi i les possibles actuacions urbanístiques que en el futur es realitzin a la zona. Aquesta solució passa per un abocador i planta de classificació de residus que disminueixi els costos de recollida dels mateixos, i compleixi amb la normativa de medi ambient. Mentrestant es demana el tancament i adequació de l'actual emplaçament provisional de contenidors al camp de futbol.

Referent al tema de seguretat, es comenta la major activitat i control de la policia municipal i Mossos d'Esquadra. Referent a això és convenient insistir en la necessitat de col.laboració ciutadana amb la policia denunciant de forma immediata, tant les conductes sospitoses de robatori, com els actes de gamberrisme i vandalisme.

Finalment el Sr Giorgio Cinnirella lliura una proposta de pla de treball per a la neteja i manteniment de vials i zones verdes. Així mateix insisteix en el compliment del pla d'actuació que conté la llista d'objectius a curt, mitjà i llarg termini, que l'Associació va lliurar a l'Ajuntament el passat 4 de juliol, i que es pot veure a la pàgina web http://www.calafat -associacio.org Els membres de l'Associació consideren que aquest pla de treball és de mínims i perfectament realitzable si hi ha una voluntat política de gestionar la urbanització.

El Sr Pere Joan expressa que aquesta voluntat existeix, i expressa el compromís del seu equip de govern de gestionar correctament la Urbanització de Calafat.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !