::Inici >Reunions >2010-05-22 Acta dimission del Tresorer

2010-05-22 Acta dimission del Tresorer

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 22 DE MAIG DE 2010

Assistents
President: Lourdes Latorre
Secretari: Ramon Rubinat
Vocals:
Silvia Masriera
Genis Artero
Mónica Fernández
Carles Palou

La Sra President informa als presents que va demanar un extracte del compte
corrent que l'Associació manté amb una entitat bancària, resultant que
el saldo existent era d'aproximadament 400 euros quan segons l'estat
de comptes i extracte bancari que va presentar el tresorer Sr José Luis
Magraner a aquesta Junta, aquest saldo havia de ser superior als 3.000 euros.

Analitzats els moviments del compte resulta que es van fer disposicions
indegudes de fons per part del Sr Granados mitjançant xecs signats per
ell només i que l'entitat bancària va atendre indegudament, ja que els xecs
han d'anar signats de forma mancomunada pel tresorer i el president.

Verificat l'extracte bancari que el Sr Granado va presentar a la Junta, aquest
resultar ser una falsificació (un muntatge fet per ordinador).

Comentada aquesta circumstància amb els responsables de l'entitat bancària
van dir que van pagar aquests xecs per la confiança que tenien amb el Sr Magraner.

El dia anterior a la Junta o sigui el divendres dia 21 es va convocar al Sr Granado
perquè donés explicacions i aquest va reconèixer el mal ús dels fons de la Associació.
Davant d'aquesta situació la Junta Directiva pren per unanimitat els següents acords:

1.
Destituir el Sr José Luis Granado del seu càrrec de Tresorer de la
Associació i expulsar de la mateixa per infracció molt greu de
acord amb el que estableix l'article 30 dels Estatuts.

2.
Denunciar els fets davant la policia, el que es fa immediatament al
finalitzar la reunió de la Junta Directiva.

3.
Requerir l'entitat bancària perquè reposi els fons que es
van disposar indegudament sense firma mancomunada.

4.
Nomenar la Sra Silvia Masriera nova tresorera de l'Associació.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !