::Inici >Reunions >2010-04-04 Acta de Reunió

2010-04-04 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 4 D'ABRIL DE 2010

Assistents
President: Lourdes Latorre
Secretari: Ramon Rubinat
Tresorer José Luis Granado
Vocals:
Silvia Masriera
Genis Artero
Mónica Fernández
Carles Palou

El Sr José Luis Granado presenta l'estat de comptes bancaris (extracte del banc) i la liquidació detallada d'ingressos i despeses de les festes de l'estiu passat.
Expressa el seu desacord amb la decisió de la Junta Directiva de rellevar del seu càrrec de tresorer ja que al ‡ lega que l'anterior reunió on havia de presentar els comptes, no va poder assistir per malaltia del seu pare que va ser oportunament informada la Sra president. Se li respon per part de membres de la Junta Directiva que havia trigat massa a presentar la liquidació d'ingressos i despeses de les festes, la qual se li havia reclamat repetidament. Així mateix en la liquidació que presenta no queda constància dels ingressos pel cobrament de les taules. El Sr Granados diu que aquest saldo que és d'uns 400 euros està inclòs en una altra partida. Se li demana que refaci la liquidació incloent la partida de forma separada.
Finalment la Junta acorda mantenir en el seu càrrec al Sr Granado, si bé es traspassa la total responsabilitat de la gestió de cobraments i pagaments de les festes a les senyores Masriera i Fernández els que una vegada efectuada, en el menor termini possible, la liquidació de els ingressos i despeses de les festes aportant l'oportú detall dels mateixos així com els seus justificants, lliuraran el resultat de la liquidació al tresorer qui previ vistiplau del president ho ingressarà immediatament al banc i traspassarà els moviments al Llibre de Caixa de la associació. Es demana així mateix al Sr Granados que en la pròxima Junta aporti el Llibre de Caixa degudament actualitzat ja que en la present reunió no ha aportat el Llibre.
Es redacta una acta per actualitzar la signatura mancomunada al banc que tenen el president i el tresorer.
Els membres de la Junta expressen la seva decepció per la no execució de les obres i actuacions que l'Ajuntament va prometre en la reunió del passat 18 de febrer en què es va presentar el Power Point amb el pla d'actuació.
S'acorda presentar un escrit de l'Associació a l'Ajuntament reclamant un calendari d'actuació i l'execució d'obres significatives
(Asfaltat, reubicació de l'abocador de residus, enjardinament d'illetes, etc.) Abans de l'estiu. Queda pendent que l'Ajuntament concreti el dia de la reunió amb el Sr Xavier Mangrané per solucionar el tema de les delimitacions de zones públiques, privades, esportives, etc., Que afecten a la reordenació de la zona central de Calafat davant de la zona comercial i comentar també el tema del subministrament d'aigua.
S'està també a l'espera de concretar la reunió que tenim pendent amb la Conselleria de Medi Ambient per tractar el tema dels sorolls de l'autopista i del circuit automobilístic.
Diversos membres de la Junta comenten els problemes que es produeixen al voltant del bar La Granja. Aquest bar permet la sortida de gots al exterior i es tenen nombroses informacions que es produeix la venda de begudes alcohòliques a menors, amb els conseqüents botellons i borratxeres. S'acorda denunciar aquests fets a la policia de forma continuada cada vegada que els membres de la Junta tinguin coneixement dels mateixos. Pels motius exposats, la Junta està molt descontenta amb la gestió del bar que fa especialment un dels propietaris del mateix que el regenta per les nits a la temporada d'estiu. A l'hivern està a Argentina.
Es convoca la següent va reunir de la Junta Directiva el dia 2 de maig a les 11 hores.
I no havent més assumptes que tractar la Sra President dóna per finalitzada aquesta reunió de la Junta Directiva de la qual jo el secretari aixeco la present Acta


     Enrera !     Amunt !     Inici !