::Inici >Reunions >2005-03-03 Acta de Reunií

2005-03-03 Acta de Reunií

REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR DE DATA 3 DE MARÇ DE 2005.

Assistents:
Sr Andreu Martí alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sr Joan Pere Gómez Regidor de Relacions AMB Urbanitzacions
Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sr Jacobo Martínez Secretari Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Secretari Sr Ramon Rubinat
Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Associació de Veïns de Calafat


La reunió va començar a les 11.30 hores a l'oficina del Sr Joan Pere Gómez, amb la presència de totes les persones nomenades a excepció del Sr Andreu Martí que, en principi, no assistia a la reunió però que es va incorporar a la mateixa a
les 12:30 hores.

El senyor Joan Pere va expressar la seva voluntat d'acabar la quarta fase de l'asfaltat. Resulta que aquesta quarta fase no es va cobrar en les contribucions especials que es van fer fa anys.

Referent a la situació urbanística de Calafat, el senyor Martínez va informar que Calafat està dividida, segons el Pla General, en tres unitats d'actuació en sòl urbà: 6, 7 i 8. Aquestes unitats estan pendents de reparcel i acabar les obres d'urbanització i per tant l'Ajuntament no les pot recepcionar.

En aquest punt es pregunta sobre l'acceptació per part de l'Ajuntament dels vials, zones verdes i serveis d'enllumenat públic i recollida d'escombraries de Calafat que es va produir l'any 1994, segons consta en un certificat del ple municipal que està en poder de l'Associació de veïns. El senyor Martínez diu que no recorda exactament en aquest moment el contingut d'aquest acord i s'informarà respecte a aquest. El senyor Rubinat manifesta que li enviarà còpia per fax.

Segons els responsables municipals, la solució definitiva als problemes de Calafat, seria fer una Junta de Compensació a la qual es van adherir la majoria dels poorpietarios (mínim 60%) i que presentés un projecte de reparcelació i acabés les obres pendents: principalment clavegueram , voreres, conducció de subministraments i serveis. Si això es fes, l'Ajuntament recepcionaria tota la urbanització i aquesta passaria a ser sòl urbà consolidat.

Es fa una estimació orientativa del cost que això prodria representar per veí i s'estima un import de 2.500 €, si bé aquest import no és fiable.

Hi ha molts dubtes sobre els requisits necessaris per fer la Junta de compensació. S'acorda que l'Ajuntament informarà a l'Associació sobre aquests per tal d'avaluar la viabilitat d'aquesta sortida. En tot cas l'Ajuntament i l'Associació de veïns haurien d'actuar junts en aquest tema.

Pel que fa al enllumenat públic i concretament el de la Ronda de Mar, el senyor alcalde diu que a finals de març tindrà fet un projecte d'il luminació. Un cop obtingut aquest, es farà una altra reunió per veure com s'han d'escometre les obres, tant de Ronda de Mar com de la resta de l'enllumenat. Es parla de passar contribucions especials als veïns per solucionar aquest problema que és el més urgent en aquests moments.

S'acorda que l'Associació enviarà una carta a tots els veïns recolzant la solució que conjuntament es prengui.

Tots els presents estan d'acord que la solució de l'enllumenat públic de la Ronda de Mar és un tema que tindrà un alt contingut simbòlic per als veïns respecte a que les coses comencen a moure's cap endavant.

En aquest punt finalitza la reunió a les 13:00 hores.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !