::Inici >Reunions >2010-05-08 Acta de Reunió

2010-05-08 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 08 DE MAIG DE 2010


President: Lourdes:            Latorre
Vice-president:                Giorgio Cinnirella
Secretari:                     Ramon RubinatVocals:
                             
Silvia Masriera
                             
Genis Artero

La Sra President informa que no S'ha rebut No Nonotificació de l'Ajuntament al requeriment per escrit que es li va fermentació al Sr alcalde per part de l'Associació, perque fixes els dates d'ESPECIFICAR de les obres i actuacions que l'Ajuntament va prometre en la reunir del passat 18 de febrer en què és va presentar el Power Point AMB el pla d'actuació.

El regidor Joan Pere Gómez ha promos verbalment que Abans de l'estiu s'arreglaran els illetes i els rotondes i que S'incrementen l'enllumenat públic a la zona central (pistes de futbol i bàsquet).

La Sra Silvia Masriera informa la junta que S'ha FET el programa provisional de festes per als Dies 6, 7 i 8 d'agost.

El Sr Ramon Rubinat informa que el dilluns dia 10 és reuneix AMB la Sra Maite Majó responsable de la Generalitat del tema sorolls, per parlar del soroll de l'autopista i del circuit de motos.

I no Havent mes ASSUMPTES que tractar la Sra President Dóna per finalitzat AQUESTA reunir de la Junta Directiva de la qual jo el secretari aixeca la present acta que faig extensiva a les Reunions que és van produir en la setmana del 10 de maig i que afectin AQUESTA .

Va reunir AMB la Sra, Maite Majó a la Generalitat de Catalunya.

AQUESTA Sra informar el Sr Rubinat que la Generalitat és responsable dels sorolls emes per Serveis i instal.lacions públiques. Per AIXÒ li competeix el soroll de l'autopista. Ates que diversos Veïns ja s'havien posat en contacte AMB ella per aqueste tema, és procedirà a Finals de mes a un mesurament del soroll de l'autopista per ver si incompleix la Llei i exigir en aqueste ques que és prenguin mesures correctores com serien pantalles protectors.


     Enrera !     Amunt !     Inici !