::Inici >Reunions >2006-03-25 Acta de Reunió

2006-03-25 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 25 DE MARÇ DE 2006.

Assistents:
President Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Enrique Planas Associació de Veïns de Calafat

Secretari José Luis Granado Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat

Vocals Alícia Pérez Associació de Veïns de Calafat

Ernest Hernández Associació de Veïns de CalafatA les 17:30 s'inicia la junta amb l'exposició dels Srs Cinnirella i Granado dels assumptes tractats en la reunió mantinguda a l'Ajuntament el dia anterior a dir el 24 de març. En aquesta reunió se'ls va comunicar per part del Sr Joan Pere Gómez, que el projecte d'il luminació de Calafat va ser aprovat el 22 de febrer passat i estarà en exposició pública fins el 20 d'abril. L'expedient de licitació sortirà el maig i el principi dels treballs, que es farien a la zona de la Ronda de Mar, seria al juliol. La durada total dels treballs està previst que sigui d'entre 6 i 8 mesos.

Així mateix en aquesta reunir se'ls va informar que en l'últim ple de l'Ajuntament es va acordar la revisió del Pla General encarregant aquesta feina a una empresa consultora que farà un projecte de com ha de ser el terme municipal de l'Ametlla en el futur. Per aquest motiu es deixa en suspensió els projectes de la clau 14, que afecten diversos punts de Calafat, entre ells el barranc de Cala Calafató, el passeig de moreres del polígon C i un terreny que existeix en una espècie de plaça que hi ha prop del port de Calafat, més concretament davant de l'entrada de la casa dels Srs Ratés i Javier Mangrané.

També queda en suspensió la clau G-3 que tracta de l'ampliació de Calafat per sobre de la carretera N-340. Aquestes suspensions, que poden ser definitives, ho seran per un termini mínim d'un any.
Per tractar el tema del transport públic, l'Ajuntament ens va demanar posar-nos en contacte amb el Sr Carlos Pérez de Tres Cales.

Un cop exposat aquest tema, i davant de l'estudi que s'està fent per a la modificació del pla general passem a definir aquells aspectes que considerem bàsics per Calafat que són:

• No construcció de més apartaments com ha passat a Cala Llobeta.

• Veure si els blocs de Cala Llobeta compleixen amb la legalitat i sinó promoure el seu enderrocament.
• Mantenir les actuals zones verdes.

• Protegir la zona habitada de la contaminació acústica motivada pel circuit. Si no s'aconsegueix això, procedir a la sol licitud de tancament d'aquest, o el seu trasllat a una altra zona lluny de nuclis urbans.

• Establir un pla d'incendis.

• Millorar la instal lació de llum ja que es produeixen oscil lacions de potència que causen freqüents avaries en els aparells domèstics.

• Millorar la canalització i potència de la distribució d'aigua als habitatges.
Altres temes tractats:

• Control de l'adjudicació de les obres d'enllumenat públic: El Sr Campoy farà el seguiment d'aquest tema verificant la seva publicació oficial.

• Activitats lúdiques: Es farà la sardinada i un torneig de futbol-sala a l'estiu. El Sr Granado s'ocuparà de preparar aquest torneig i si és possible un altre de bàsquet.

• Pàgina Web. Es presenta a la Sra Lourdes Latorre que col.laborarà amb la Junta en aquest i altres temes. La Sra Latorre tindrà cura del manteniment de la pàgina web, per al que se li demanarà al vocal d'aquesta Junta Sr Pablo Serrano que li faciliti les claus.

• Neteja: Es tornarà a insistir a l'Ajuntament en què s'estableixi un pla de neteja sistemàtic de la urbanització que inclogui també una neteja anual de les rieres.

/ P>
El Sr Ernest Hernández s'acomiada de la Junta Directiva ja que deixa el seu habitatge de Calafat on ha residit en els últims anys. La Junta Directiva li agraeix la seva col.laboració i li desitja la màxima felicitat en el futur.

I no havent més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a les 19 hores del dia expressat.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !