::Inici >Reunions >2010-09-14 Acta de Reunió

2010-09-14 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE DATA 14/09/2010

 

Vanesa López, secretària de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Calafat, redacta la següent Acta, acreditativa de la reunió de Junta Directiva de data 14/09/2010:

“Reunits a Calafat, el dia 14 de setembre de 2010, a les 18:00 hores, els membres de la Junta Directiva que es detallen a continuació:

Presidenta en funcions: Rut Guiseris

Secretària: Vanesa López

Vocal: Dani Bas

Vocal: Giorgio Cinnirella

 

Celebren la present Junta, amb la següent,

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Tresorer de l’Associació

El Sr. Ferran Serrano, escollit tresorer de l’Associació de Veïns de Calafat per assemblea ordinària de data 20/08/2010, ha cessat en el càrrec per assumptes personals.

S’acorda per unanimitat escollir nou tresorer/a en la propera reunió de la Junta Directiva d’entre els membres de la Junta Directiva.

2.- Pressupost i liquidació de les Festes de Calafat 2010

El Sr. Cinirella explica que ha parlat amb la Sra. Silvia Masriera, com a una de les responsables de l’anterior Junta Directiva de les Festes de Calafat 2010 per tal de reclamar-li els justificants d’ingressos i despeses d’aquestes i que es nega a retornar-los.

S’acorda fer un e-mail a l’anterior Presidenta, Sra. Lourdes Latorre, exigint-li el lliurament dels documents, propietat de l’Associació. I en cas de negativa cursar la corresponent denúncia.

 

3.- Sol·licitar a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar el local per a la Junta.

S’acorda per unanimitat que el Sr. Cinirella s’encarregarà de sol·licitar les claus del local i que una vegada en disposem es procedirà a la seva neteja.

 

4.-La Castanyada

La Sra. Rut Guiseris informa que, fins ara, per La Castanyada, la Junta Directiva organitzava l’elecció de les pubilles que presenta l’Associació de Veïns de Calafat davant l’ajuntament per ser seleccionades com a pubilles de la Festa Major de l’Ametlla de Mar.

S’acorda que la Sra. Rut Guiseris i la Sra. Evelin Cubeles s’encarreguin de l’organització de l’elecció esmentada, així com dels actes de La Castanyada, concretament del “Taller de Panellets” i del “Taller de carbasses de Halloween” que organitza la Junta pel cap de setmana del 29 al 31 d’octubre.

Els nens i nenes interessats en la realització d’algun dels taller poden posar-se en contacte amb qualsevol membre de la Junta o enviar un mail a l’associació a l’adreça

associacio_veins_calafat@yahoo.es

 

D’altra banda, la Sra. Guiseris informa que uns nois/es de la Urbanització s’han posat en contacte amb ella per tal de sol·licitar fer una petita obra de teatre per La Castanyada. 

S’acorda recolzar la iniciativa del joves.

5.-Senyalitzacions viàries

Els Srs. Cinnirella i Bas han elaborat una proposta de senyalització viària de la Urbanització per tal de presentar-la davant l’ajuntament, al regidor de relacions amb les Urbanitzacions, en la propera reunió que es celebrarà amb ell per aquest assumpte concret.

S’acorda aprovar la proposta i presentar-la davant el regidor de l’ajuntament.

6.- Transport escolar

En relació a la manca de gratuïtat, des de fa 2 anys, del transport escolar pels nens i nenes de la Urbanització, la Sra. Guiseris informa de l’entrevista que li va realitzar un periodista per La Vanguardia sobre aquesta problemàtica. Es publicà a l’esmentat diari. Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntament de l’Ametlla de Mar es neguen a finançar el transport escolar pels nenes i nenes de Calafat.

S’acorda informar els veïns i veïnes sobre l’assumpte i reunir-nos amb la regidora d’Educació de l’ajuntament

 

7.- Panell d’informació de l’Associació

El Sr. Cinnirella informa que s’ha posat en contacte amb el Sr. Mangrané per sol·licitar la seva autorització per instal·lar un panell d’informació de l’Associació al supermercat de Calafat. Restem a l’espera de la seva autorització.

8.-Acords municipals

La Sra. Vanesa López informa del dret de l’associació a rebre els acords de Junta de Govern Local i de Ple de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar.

S’acorda sol·licitar formalment a l’ajuntament la recepció periòdica dels acords esmentats.

9.- Subvencions

S’acorda que la Sra. López cerqui subvencions per a l’Associació. La mateixa informa de la subvenció que es pot atorgar per part de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya.

I a les 19:30 hores es dona per finalitzada la reunió de la Junta Directiva.”

I perquè consti emeto la següent Acta, a Calafat, data ut supra

     Enrera !     Amunt !     Inici !