::Inici >ANNEXOS

ANNEXOS

Annexos

Annex I
 
Llistat de llibres consultats per a la realització dels apunts:

BIBLIOGRAFIA

 

Filosofia 2. J.M. Navarro,T.Calvo.  Ed. Barcanova.

Filosofia i Ciutadania. A. Albert, A. Botta, J. Bretxa, P.de la Fuente. Ed. McGrawHill.

Filosofia i Ciutadania. J.M. Bueno, X. Martí. Ed. Vicens Vives.

Filosofia i Ciutadania, A. Cortina i altrres. Ed. Santillana.

Filosofia.Pensament i Ciutadania. J. Vida. Ed. Barcanova.

Filosofia i Ciutadania. Equip del Grup Edebé. Ed. Edebé.

Filosofia 1. J.M. Navarro,T.Calvo.  Ed. Barcanova.

Filosofia i Ciutadania. Pòrtic. A. Baig, S. Codina, A. Roig. Ed. Teide.

Filosofia i Ciutadania. LL. Martínez, P. Montaner, J. Sanllehí. Ed. Castellnou.

Filosofia i Ciutadania. Ben pensat. J. Pérez Carrasco. Ed. Pearson Alhambra.