::Inici >Els molins

Els molins

 

Descripció del tipus d’hàbitat:

molins

 

 059.JPG

 

Molí de l’Amorós (Barberà de la Conca)

Els molins hidràulics han tingut un gran pes en la història. La força de l’aigua fou durant molts anys una solució capaç de fer moure grans moles o batans.

A la Conca històrica trobarem majoritàriament molins fariners destinats a moldre gra per obtenir farina, però també en trobem de paperers, especialment a la vall del riu Brugent i alguna farga que treballava el ferro.

Els molins hidràulics havien de ser construïts propers als cursos fluvials, amb més o menys cabdal. Hem de tenir present que anys enrere la pluviometria era més abundant i els cursos d’aigua portaven molt més cabdal que no pas ara. No ens hem d’estranyar de trobar alguns molins en rases o torrents on difícilment veiem corre aigua.

La ubicació dels molins doncs, era estudiada pel condicionat de l’obtenció de l’aigua. Per tant una bona part de molins hidràulics els trobarem en llocs allunyats dels nuclis de població.

La majoria d’aquests molins tenien dins del mateix edifici o annex a ell, una vivenda destinada a la família del moliner, sent  doncs uns hàbitats dispersos a sumar als dels masos i masies.

A la Conca històrica el molins són el segon grup d’hàbitats dispersos que trobem als padrons, censos, nomenclàtors i altres documents, fins un total de 38 molins.

Al llarg dels anys els molins, al ser construccions molt properes al cursos fluvials, han tingut que suportar periòdiques riuades provocades per forts aiguats (1874, Sta. Tecla. 1930, St. Lluc) que feien malbé les instal·lacions o s’emportaven construccions senceres, i alguns cops fins hi tot vides humanes. Alguns molins acabaren la seva història amb un riuada, ja que els seus propietaris davant dels danys ocasionats ja no el restauraven.

Els molins que aguantaren el pas de les avingudes d’aigua o s’anaren refent, també van haver de deixar la seva activitat per manca de productivitat i competència amb les noves tecnologies. Alguns molins, especialment els més propers als nuclis de població, continuaren vius però amb un canvi d’activitat. A la dècada del seixanta del segle XX, que és fins on arriba aquest estudi, ja eren molt pocs els molins actius i que encara fos molí fariner només he trobat dades del molí del Salt a Vimbodí i Poblet.