::Inici >VOLS SER VOLUNTARI?

VOLS SER VOLUNTARI?

El servei de les Càrites Parroquials i de la Càritas Interparroquial de Reus funciona, essencialment, gràcies a la tasca de tots els seus voluntaris.
Càritas fa un gran treball per ajudar a les persones que pateixen. Càritas necessita de l'esforç humà, ja que el voluntari és el seu eix!
 
Si ets una persona sensibilitzada per els problemes socials.
     Si et compromets de forma desinteressada, gratuïta i responsable.
     Si aculls les persones des de la seva llibertat.
     Si procures despertar-los la capacitat de superar-se.
     Si ets capaç d'establir una bona relació personal i de treballar en equip, guardant confidencialitat.
     Si assumeixes les tasques adequades a les teves aptituds, possibilitats i preparació.
     Si estàs disposat a actualitzar la teva formació i a modificar els teus models d'acció, quan les circumstàncies ho demanin.
     Si tens molt clara la identitat de la teva acció voluntària.
     Si no supleixes les responsabilitats d'altres agents socials.
     Si la teva acció és educativa i promotora de canvi social.
     Si descobreixes, afrontes i denuncies les desigualtats i injustícies socials.