::Inici >PROJECTE SUPORT PEDAGÒGIC I LUDOTECA

PROJECTE SUPORT PEDAGÒGIC I LUDOTECA

PROJECTE DIRIGIT A INFANTS EN EDAT ESCOLAR.

El projecte neix per a donar una resposta global a un elevat nombre de famílies que s'adrecen a les diferents Càritas Parroquials i que presenten diverses mancances a nivell econòmic i estructural.
 
Una problemàtica que es detecta és el baix rendiment escolar dels fills d'aquestes famílies, això promou la creació d'un espai on els nens d'aquestes hi poden anar per tal de tenir un reforç escolar. És a partir d'aquí on es detecten altres dificultats en aspectes que fan referència a les habilitats socials, com la interrelació amb els altres nens, habilitats de comunicació, higiene, autoestima, etc.
  El projecte està dirigit a infants en edat escolar (dels 4 als 16 anys) que tenen dificultat per a seguir el ritme normal de l'escola. És un projecte que va més enllà del que és una tasca simplement pedagògica. Es treballen aspectes preventius, formatius i de promoció, tant pel que fa als infants com a les famílies.

  Suport pedagògic/2, 302 x 192 píxels.
 
 
 
     :Activitats
     - Orientació escolar i familiar.
     - Classes de suport pedagògic.
     - Suport a les activitats de lleure i d'estiu.
     - Campanya de Reis.
     - Viure les festes tradicionals.
 
 
 
 Suport pedagògic/4, 296 x 342 píxels.
     L'aula d'informàtica ha augmentat amb nous recursos tècnics i connexió a Internet. Aquest fet ha facilitat l'apropament d'aquesta eina bàsica per els estudiants d'avui en dia, als nens que s'atenen. Actualment disposem de 4 ordinadors, 2 impressores i connexió a internet.
Davant la realitat de l'avenç tecnològic, cada vegada és més important l'aula d'informàtica. És per això que ens plantegem la possibilitat de crear-ne una de nova.
 
     La ludoteca és adreçada a infants de 3 a 5 anys. Va començar el curs 2008-2009. Representa l'oportunitat d'observar l'estructura i els rols de la família dels infants. La ludoteca és un espai educatiu, de promoció del nen i de les seves capacitats. El treball que es realitza amb els nens va dirigit a detectar dificultats que fan referència a les habilitats socials, com la interrelació amb els altres nens, habilitats de comunicació, higiene, autoestima. Està dirigida per una persona amb formació pedagògica.
 
     El Projecte Suport Pedagògic es realitza de dilluns a dijous, de 18h a 19h. S'atenen més de 40 nens, nenes, nois i noies; des dels 5 fins als 17 anys. Tot gràcies a la col.laboració de 22 professores i professors voluntaris.