::Inici >COM SÓN ELS VOLUNTARIS DE CÀRITAS?

COM SÓN ELS VOLUNTARIS DE CÀRITAS?

     El voluntariat social ha hagut d'evolucionar per poder donar resposta a les necessitats actuals, conscient que no n'hi ha prou d'actuar amb bona voluntat.

     El voluntari de Càritas té:

                MOTIVACIONS

                   * Religioses i humanitàries. Posar en pràctica la solidaritat amb tots els homes, es especial els que més ho necessiten.

                   * Personals. Participar en programes i projectes d'acció social, en tasques que l'atrauen per vocació.

                   * Necessitat associativa. Trobar-se per fer una feina de conjunt; sentir que té el suport d'una organització que els ofereix garanties.

                 VALORS

                   * Gratuïtat. Donar de franc allò que rebem de franc.

                   * Solidaritat. Actuació humana i solidària: l'amistat, la comprensió, saber escoltar, un petit servei.

                   * Desig d'igualtat. Totes les persones tinguin un mínim de qualitat de vida.

                   * Portador d'esperança. Ajudar els altres a caminar i a mirar endavant.

              ACTITUDS


                   
* Obertura d'esperit i disposició per aprendre. Treball que s'adapti a les seves possibilitats. Progressar en el coneixement teòric i pràctic. Preparar-se.

                   * Respecte i acolliment de la diferència. Totes les persones tenen uns valors i cal saber-los reconèixer.

                   * Empatia i escolta activa. Comprendre com pensa i sent l'altra persona, posar-se en el seu lloc. Observar el llenguatge no verbal. Personalitzar i individualitzar. No deixar-se portar per estereotips i prejudicis. Tenir fe en la persona. Treballar l'autonomia, no ser paternalistes. El protagonista és la persona atesa.

                      * Col.laborar i treballar en coordinació. Seguir els criteris i decisions que hagin pres les persones que porten a terme un projecte.

                   * Acceptar les pròpies limitacions. No és un fracàs personal, sinó un acte de maduresa personal.

 

                      APTITUDS

                   * Capacitats nates d'un mateix. No tothom ho pot fer tot.


 
                                         voluntaris de Reus