::Inici >AJUDA A LES FAMÍLIES

AJUDA A LES FAMÍLIES

 La base on neix i es fonamenta Càritas són a les comunitats parroquials. Per tant, totes les accions que es promouen des de Càritas Interparroquial de Reus van dirigides principalment a les Càritas parroquials de la nostra ciutat amb l’objectiu de dinamitzar i desenvolupar els grups parroquials, tot fomentant l’Evangeli de la caritat, del servei i del compartir els béns. S’adrecen també a tota la població resident a la ciutat de Reus. L’objectiu principal és donar resposta a les necessitats no ateses per altres serveis, siguin de la xarxa pública o d’altres agents socials locals.  
 
El Servei d’Acollida esdevé la porta d’entrada a Càritas, fet que ens permet detectar necessitats i mancances, i un cop analitzades plantejar l’acompanyament i orientació al recurs convenient segons la necessitat. Sovint la persona fa demandes d’ajuts econòmics i aliments, i en aquest cas es valora la possibilitat de concedir l’ajut sempre que l’administració competent no ho pugui assumir. Es tracta, doncs, d'un procés d’acompanyament que es fonamenta en la millora de la qualitat de vida de la persona a través de la seva promoció i que té per ojectiu aconseguir la seva autonomia sempre respectant els ritmes i les habilitats personals de cadascú.


entrada
 
El Servei d’Aliments dóna resposta a necessitats puntuals i molt concretes d’alimentació, al mateix temps que es reforça la vessant d’acompanyament i suport a les persones que se’n beneficien. L'ajuda parteix sempre d’una valoració prèvia per part de les dues treballadores socials de Càritas Interparroquial de Reus. Durant l’any 2009, en el conjunt de les vuit Càritas parroquials que hi ha a la ciutat de Reus, s’han atès un total de 717 famílies. Tenint en compte que el terme de família comporta parlar gairebé sempre d’una mitjana de 4 persones, això representa el nombre de 2868 persones beneficiàries.
 
S’ha observat que la realitat ens ha portat un canvi de perfil de les persones que estem atenent. Càritas, en la seva voluntat d’atendre aquelles persones més marginals i excloses del món laboral i social, continua l’atenció a famílies desestructurades, a persones grans o malaltes amb pensions molt baixes i a persones amb problemàtiques d’alcohol o drogoaddicció, sense obviar les noves necessitats que es presenten diàriament a causa de la precarietat laboral i econòmica. En els últims temps està augmentant considerablement el perfil de famílies que, havent passat una situació d’estabilitat, es troben en situacions molt precàries a causa de la pèrdua d’estabilitat laboral.  També cal remarcar l’augment de mares solteres o separades recentment, amb dificultats per fer front per si soles a totes les càrregues familiars.
 
Càritas Interparroquial de Reus realitza, a més de l’atenció directa a les persones, portada a terme com hem dit des de les parròquies o des de la seu central a través de la treballadora social, una sèrie de projectes adreçats a diferents sectors de població.