::Inici >COM ENS ORGANITZEM?

COM ENS ORGANITZEM?

   Càritas, com a responsable d’atendre el compromís caritatiu de l’església catòlica, s’organitza en diferents nivells: parroquial, interparroquial i diocesà. També es coordina,  per altra part, a nivell interdiocesà, nacional i internacional.  

Càritas Interparroquial de Reus (CIR), que funciona des de l'any 1970, no pretén substituir la tasca de les Càritas Parroquials, que han de continuar funcionant com a tals, però sí que vol:  Coordinar i potenciar de forma estable i permanent les tasques de les deu Càritas Parroquials, per a dur a terme i donar resposta als problemes de marginació i pobresa de la ciutat, d’acord amb els objectius pastorals i diocesans, duent a terme projectes conjunts, serveis compartits i afavorint iniciatives comunes. Elaborar projectes de formació i de promoció, com a resposta a les necessitats noves o ja existents, dirigits a persones i col·lectius que no podrien ser atesos per les Càritas Parroquials, donada la seva complexitat. El fet de que un 85% de les persones ateses a CIR siguin immigrants, i presentin un problema molt comú, com és la inserció laboral, que desencadena, com a conseqüència, altres processos d’exclusió social, s’intenta una dedicació específica per atendre’ls.

 La direcció de CIR compta amb una Junta formada per el director,  els representants de les Càritas Parròquials, el responsable del departament d’economia, diferents assessors interns, el secretari d’actes i un Consiliari en representació dels preveres de Reus. Es reuneix cada quinze dies. Aquesta Junta té com a funcions: resoldre assumptes urgents, actuar com a òrgan executiu. 
 
 Al mateix temps, funciona un Consell format per els membres de la Junta i els responsables dels projectes portats a terme. Es reuneix una vegada al mes. El Consell s'encarrega de: promoure i coordinar l'acció caritativa i social de l'Església, mantenir relacions amb les entitats i organitzacions, tant eclesiàstiques com civils,vetllar perquè es duguin a terme els programes, denunciar situacions injustes. 

 

 
     També existeix l'Assemblea, formada per els membres del Consell, els membres de les Càritas Parroquials i els socis. Es reuneix un cop a l'any. Les tasques de l'Assemblea són: establir criteris, programes d'acció i orientacions pràctiques, aprovar memòries i balanços passats, i pressupostos futurs.