::Inici >QU╚ FEM?

QU╚ FEM?

     Les activitats de Càritas van dirigides, principalment, a l'atenció dels diferents col.lectius de marginació, sobretot d'aquells que es troben en especial situació de vulnerabilitat. Càritas és al costat dels ÚLTIMS i acull totes les persones que pateixen exclusió social.

     Una altra tasca important que realitza Càritas és la de promoure la solidaritat en les nostres comunitats, denúncia de situacions d'injustícia, sensibilització de la societat amb les nostres campanyes, crida a nous voluntaris i col.laboradors, fomentar la formació, etc.
     Càritas
    i) prevenció, coneixement i anàlisi de la realitat social,
    ii) acollida i assistència,
   iii) promoció i acompanyament,
   iv) sensibilitzar la societat i denunciar,
    v) treball en xarxa,
   vi) promoure i formar el voluntariat i
  vii) solidaritat amb tothom.
     La tasca de Càritas és encarregar-se de la promoció integral de les persones que acompanya. També s'esforça per a obtenir recursos humans i econòmics per a realitzar la seva tasca i millorar, cada cop més, l'estructura i els mètodes de treball. Per a Càritas ajudar no és simplement assistència, sinó que també implica que les persones tinguin la possibilitat d'elegir sobre el seu propi destí.
     Els projectes d'ajuda responen a les necessitats de cada sector concret. N'hi ha un per a cada tipus de problemes i es poden ampliar i adaptar a les necessitats que apareguin, com poden ser:
           * Problemes familiars:
          - mares soles amb fills a càrrec.
          - soledat, sense relació familiar (gent gran, immigrants...).
          - desorganització familiar.
          - problemes de convivència.
 
         * Problemes de salut:
          - deficiències.
          - disminucions.
          - drogodependències.
          - malalties físiques i mentals.
          - depressions...
 
         * Problemes econòmics i laborals:
          - manca d'ocupació.
          - problemes d'adaptació laboral.
          - inestabilitat laboral.
          - manca de formació.
          - manca d'ingressos.
 
         * Problemes d'habitatge:
          - manca d'habitatge.
          - males condicions.
 
         * Problemes personals:
          - manca d'autoestima.
          - sentiments de tristesa, impotència, estrès, soledat, rebuig...
 
     Les Treballadores Socials de Càritas Interparroquial de Reus fan:
  • Atenció de casos.
  • Tramitació de prestacions.
  • Tramitació d'altres documentacions.
  • Coordinació amb altres entitats, serveis i professionals.
  • Coordinació amb les 10 parròquies de l'Arxiprestat de Reus. Així com suport i acompanyament a aquestes 10 parròquies.