::Inici >Que és la nanotecnologia?

Que és la nanotecnologia?

La nanotecnologia és el camp de les ciències aplicades que està dedicat l’estudi, disseny, creació, síntesis, manipulació i aplicació de materials, aparells i sistemes funcionals a traves del control de la matèria a una escala inferior a la de 1 micròmetre, o sigui, al nivell dels àtoms i molècules. És una tecnologia de la qual es comença a parlar actualment, ja que és ara quan es disposen del aparells necessaris per tal de poder profunditzar sobre aquesta tecnologia.

 

La nanotecnologia té el potencial de produir una gran varietat de nous materials i dispositius amb una gran quantitat d’aplicacions com en la medicina, l’electrònica, l’energia, la química...

 

Però per una altra banda, la nanotecnologia, planteja moltes altres qüestions respecte l’ introducció d’aquestes noves tecnologies, ja que es plantegen problemes de toxicitat, repercussions del mediambient amb els nanomaterials i els possibles efectes sobre l’economia mundial.