::Inici >Noves adquisicions

Noves adquisicions

La mamografia digital de camp complet és una recent tècnica de detecció precoç del càncer de mama, de la qual ja disposem en els darrers anys al nostre país. La obtenció de la imatge es realitza amb mamògrafs similars als ja coneguts, substituint les pel·lícules radiogràfiques per soports d'imatge digital. Les ventatges que aixó suposa són millor qualitat d'imatge, menor radiació, escurçament en el temps, capacitat de tractament de la imatge i enmagatzemament de les imatges diagnòstiques. Les imatges digitals es poden enmagatzemar i transferir per xarxes telefóniques i així, d'aquesta manera, es poden consultar a distància i aplicar programes de diagnòstic intel·ligent (Computer Aided Diagnostic o CAD).

Al Centre de Diagnosi per la Imatge de Tarragona fa dos anys que disposem de la mamografia digital de camp complet.

En l'actualitat existeixen equips de diagnòstic intel·ligent capaços de dectectar amb major fiabilitat signes radiològics que donin pistes per a la detecció de càncer. L'us del CAD en la interpretació mamogràfica pot augmentar la detecció de la malignitat en estadis primerencs (Timothy W. Freer, Michael J. Ulissey, MD.) i disminuir considerablement els falsos negatius.

Bàsicament, aquest sistema consta d'un ordinador que analitza la imatge digital i assenyala l'area de la mama sospitosa de presentar una lesió.

Continuament apareixen novetats científiques i tecnológiques en aquest camp apassionant del diagòstic, i són els centres que es dediquen especialment a realitzar mamografies els que al comptar amb radiòlegs especialistes en mama, apliquen abans aquestes avantatges i amb major experiència.

Tot i aixó, el diagnòstic de la patologia mamària comprén altres múltiples tecnologies de diagnòstic que s'utilitzen com exploracions complementàries segons la necessitat de cada cas, com son la ecografia d'alta resolució, tomosíntesis, RNM o la biòpisia estereotàxica digital.

Al CDI es realitzen biòpisies estereotàxiques des de l'any 1994. La biòpisa percutànea selecciona els casos que requereixen d'una intervenció quirúrgica, elimina els casos benignes disminuint la ansietat en la dona i és de gran utilitat per a planificar el tractament.