::Inici >Mamografia digital

Mamografia digital


Les imatges radiològiques de la mama es denominen mamografies. Des de fa aproximadament 50 anys s'ha utilitzat la mamografia convencional en la que el mètode per obtenir la imatge consisteix en una font emissora de raigs X que travessa la mama i una pel·lícula radiogràfica detecta les diferencies en l'absorció del feix de raigs.

Actualment disposem d'altres dos sistemes per obtenir la imatge de la mama. La mamografia digital indirecta, o CR, i la mamografia digital directa, o DR. A la primera s'ha substituït la pel·lícula radiogràfica per una làmina luminescent (IP) fotoestimulable a la que la radiació provocarà un canvi de energia en els seus components. Aquest IP se introdueix en un lector que captarà el diferents canvis d'energia per convertir-los en impulsos elèctrics, i previ processament, crear la imatge de la mama.

La mamografia digital directa es el mateix mètode però suprimeix el IP, mitjançant un detector situat sota la mama, el qual captarà la radiació que travessa la mama.

Les avantatges de la imatge digital, a més d'augmentar la qualitat diagnòstica i disminuir la dosi de radiació, son diverses; es poden aplicar sistemes de diagnòstic intel·ligent (CAD), es poden emmagatzemar totes les imatges en un sistema d'arxiu digital (PACS), efectual diagnòstics i consultes a distancia, integrar la història clínica del pacient, etcètera.

Les imatges digitals obtingudes han de analitzar-se mitjançant monitors d'alta resolució, com a mínim de 5 megapixels.

Al CDI disposem des de fa 6 anys d'un sistema de mamografia digital am pantalles TFT de 5 megapixels i apliquem un CAD a totes les nostres exploracions. A més, totes les imatges són emmagatzemades a un PACS sota estricte compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.
D).