::Inici >25 Generació

25 Generació

19037184.
Ramon Pere de Sala.
Fill de Berenguer de Sala i Arsen.
Va néixer a Arenys de Munt (Maresme); va fer testament el 1203.
Casat amb Arsendis.

19037185.
Arsendis.
Arsendis va fer testament el 1228.

19162736.
Ramon Marquet Rubí, natural de Barcelona.
Vicealmirall de
Catalunya.
Fill de Bernat Marquet i Elisensa de Rubí.
Mercader i armador, Ramon Marquet posà aviat la seva experiència marinera al servei de la corona. El 1269 portà en la seva nau el rei Jaume I, que havia emprès una croada a Terra Santa , abandonada, però, en ésser dispersat el seu estol per un temporal. El 1282 s'encarregà de preparar la flota per a l'expedició a Tunis i a Sicília de Pere el Gran, i fou, a més, el cap de tota la marineria. Aquell mateix any anà a cercar la reina i l'infant Jaume, i els portà a Sicília des de Catalunya. Amb un petit estol de 14 galeres socorregué Messina, el 1284, i l'any següent preparà, juntament amb Berenguer Mallol, una altra petita armada, d'onze galeres, de les quals ambdós tingueren el comandament en funció d'almiralls, per defensar la costa de Catalunya, contra l'estol del rei Felip III de França, que havia emprès una croada contra Catalunya. Ambdós tingueren la victòria de les illes Formigues sobre una part de l'estol francès, i en capturaren l'almirall. Feta la junció amb la flota de l'almirall Roger de Lloria, que tornà de Sicília, anihilaren tots plegats l'estol francès a Roses. Aquell mateix any 1285 prengué part també en l'expedició de l'infant Alfons contra Jaume II de Mallorca i el 1286 comandà amb Berenguer Mallol, l'estol amb què Alfons, ja rei, conquerí Menorca, encara sarraïna. El 1293 comandà, amb Guillem Escrivà, les galeres que patrullaren a l'estret de Gibraltar contra els benimerins.
Casat amb Maria Mallol; que Ramon Marquet estava emparentat amb els Mallol ho sabem per l'historiador Ferran Soldevila. En parlar d'Agnès Marquet, filla de Ramon Marquet, escriu: "Consta en aquests documents que la filla es deia Agnès, que era vídua i que tenia fills del primer matrimoni. També hi consta que era neboda dels germans Mallol: això és, de Ferrer Mallol, veguer de Barcelona; de Berenguer Mallol, el company i consoci de Ramon Marquet, i de Pere Mallol. Aquesta notícia és del més gran interès, per explicar-nos les relacions estretes entre les dues famílies, que no eren, doncs, solament de caràcter comercial" (Ferran Soldevila: L'almirall Ramon Marquet, Editorial Barcino, p.17).

19162737.
Maria Mallol, natural de Barcelona.
Maria Mallol era germana del vicealmirall de Catalunya, Berenguer Mallol i del veguer de Barcelona, Ferrer Mallol.
Documentada el 12 de gener de 1264: "Ramon Marquet i la seva esposa Maria, venen a Arnau Llull i Berenguer Vendrell, una vinya que tenen en alou al territori de Barcelona al lloc anomenat Ginestar, per un preu de 393 morabatins i els fa entrega de la possessió corporal".
Fonts:
-Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt.