::Inici >19 Generació

19 Generació

295424.
Guillem Seriol.
Hereu de Can Seriol de la Plaça.
Fill de Guillem Seriol i Maria.
Va néixer a Badalona (Barcelonès) el 1350; va fer testament l'any 1386.
Casat el 1372 amb Sança.

295425.
Sança.
Sança va fer testament el 1444.

297348.
Pere Esbert.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Agnès Clotes.

297349.
Agnès Clotes.
Filla de Pere Clotes Bell-lloch.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès); va fer testament el 21 de maig de 1468 nomenant hereu el seu fill Bartomeu i el 4 de desembre de 1469 nomenant hereu el seu nét Joan. En el primer dels seus testaments esmenta a Joan Colom, germà seu i a la seva madrastra Maria.

297350.
Marc Cerdanya Ervig.
Fill de Bartomeu Cerdanya i Maria Ervig Martí.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Isabel.

297351.
Isabel.

297456.
Bernat Sala.
Hereu del mas Sala, paraire.
Fill de Bernat Sala Major i Joana.
Va néixer a Arenys de Munt (Maresme); va fer testament el 9 de febrer de 1501.
Casat amb Margarida Bou.
*Bernat Sala i Margarida Bou van fer els capítols matrimonials el 5 de desembre de 1435.

297457.
Margarida Bou.
Vídua d'Antoni Tria, d'Arenys de Munt.
Filla de Joan Bou i Margarida.
Va néixer a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental); va fer testament el 8 de març de 1492.

297472.
Arnau Soler de la Torre.
Hereu de Can Soler de la Torre.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1371.
Casat amb Sança.

297473.
Sança.

2991416.
Ramon Gerona Gualbes, natural de Barcelona.
Fill de Pere Gerona Jonquers i Isabel de Gualbes.
"Sabemos -escriu Vicente Medina- que Raymundo Girona tenía diversas propiedades en Begues en 1476 y 1482, años en los que al confirmar Jaime March IV, Barón de Aramprunyá, las propiedades y tierras que después constituirían Can Romagosa limitan estas en sus diversas confrontaciones con tierras de Raymundo Girona, tierras que después al ser adquiridas por los Gerona juntas unas y otras (entre ellas el Mas Agustí) constituirían las tierras de los Gerona, después por matrimonio Romagosa ... Raymundo Girona era ya muerto en 1484, año en el que vemos a su mujer Constanza firmar un aval a su hijo Francesc. El destino del aval del censal constituido se desconoce, aunque podría ser para pagar la compra de la importante masía-hostal de la Albareda, también llamado manso Conquista" (Vicente Medina Vicioso: Can Romagosa de Begues. Una familia para una tierra. Una familia para un pueblo)
Casat amb Constança de Puigmoltó March.

299147.
Constança de Puigmoltó March, natural de Vilafranca del Penedès.
Filla de Marc de Puigmoltó i Clara March Marquet.
 
299776.
Salvador Ricart.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Antiga.

299777.
Antiga.

299778.
Salvador Ricart.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Constança Vengut.

299779.
Constança Vengut.
Filla de Bernat Vengut i Margarida.
Contança Vengut va fer testament el 18 d'agost de 1454 nomenant hereva la seva filla Joana Ricart Vengut.

299794.
Pau Sanahuja.
Habitant a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), va néixer a VVilademany (Bisbat de Barcelona); va fer testament el 28 de gener de 1467 nomenant hereva la seva muller Angelina.
Casat amb Angelina.
Nota sobre el topònim Vilademany:
Podria tratctar-se de Sant Feliuet de Vilamilanys, al Vallès Occidental.

299795.
Angelina.

304512.
Bernat Colom.
Fill de Bernat i Dolça.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1456.
Casat amb Gueraua.

304513.
Gueraua.
Gueraua va fer testament el 28 de març de 1443.

304514.
Pere Beuloví.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1399 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1466; va fer testament el 27 d'octubre de 1462 nomenant hereu el seu fill Jaume.
Casat amb Blanquina Cerdanya Ervig.
*Pere Beuloví i Blanquina Cerdanya van fer els capítols matrimonials el 1413.

304515.
Blanquina Cerdanya Ervig.
Germana de Marc Cerdanya Ervig (veure 19 generació,
297350).
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 3 d'octubre de 1485.

306352.
Bartomeu Cerdanya Oliveres.
Militar, capità de la galera Sant Bertr
an.
Fill de Ponç Cerdanya Puig i Sança Oliveres.
Va néixer a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat l'agost de 1480; va fer testament el 17 de setembre de 1454 i el 4 d'agost de 1480, on afranqueig els esclaus Jordi i Llúcia, de 15 i 10 anys respectivament, després de l'òbit de l'amo.
Casat amb Constança Godai.
*Bartomeu Cerdanya i Constança Godai van fer els capítols matrimonials el 1434.
Notes:
Bartomeu Cerdanya Oliveres va ser l'home de confiança, amic i company del cavaller Joan de Torrelles, noble i corsari, que el féu capità de la galera Sant Bertran, amb la que protagonitzà una singular aventura contra la ciutat de Barcelona. El 14 de setembre de 1449 la seva nau va ser abordada i capturada en un combat ferotge davant la platja d'Alacant i va ser fet presoner. Retornat a Sant Boi va gaudir d'una consideració social elevada. Resident a Can Sabadell, a la part alta del carrer del Joc de la Rutlla, Bartomeu Cerdanya Oliveres va ser durant molts anys el procurador de les rendes del monestir de Valdoncella.

306353.
Constança Godai.
Germana d'Eulàlia Godai (veure 17 generació, 76897).
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i va morir a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1489; va fer testament l'11 d'octubre de 1489 nomenant hereu el seu fill Bartomeu. L'historiador Jaume Codina ens diu que Eulàlia Godai "fou qualificada de profembra pel rector Gibert en l'anotament del registre de sepultura, terme aplicat tan sols a comptades persones i equivalent a dona digne de respecte" (Jaume Codina: Els Santboians de 1490, p.101).

306354.
Bernat Parellada del Còdol.
Hereu de Can Parellada del Còdol.
Fill de Pere Parellada del Còdol i Nicolaua.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1433 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1490.
Casat amb Maria Soler.
*Bernat Parellada del Còdol i Maria Soler van fer els capítols matrimonials el 1448.

306355.
Maria Soler.
Filla de Guerau i Joana.
Va néixer a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) i va morir a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1499; va fer testament el 8 de febrer de 1499 nomenant hereu el seu fill Bernat Parellada del Còdol.

307588.
Arnau Godai.
Propietari d'un mas a l'illa dels Banyols.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Casat amb Guillemona.

307589.
Guillemona.

321860.
Antoni de Garrigues.
Hereu del mas Garrigues Sobiranes.
Va néixer a Pierola (Anoia); va fer testament l'any 1421.
Casat al voltant del 1410 amb Angelina de Magarola.

321861.
Angelina de Magarola.
Angelina de Magarola va fer testament el 14 de juny de 1450.

321862.
Bernat Coscoll.