::Inici >18 Generació

18 Generació

147712.
Bartomeu Seriol.
Hereu de Can Seriol de la Plaça.
Fill de Guillem Seriol i Sança.
Va néixer a Badalona (Barcelonès) el 1389.

148674.
Bartomeu Esbert Clotes.
Fill de Pere Esbert i Agnès Clotes.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1428 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1500; va fer testament el 16 d'abril de 1497 nomenant hereva la seva néta Eulàlia Bosch Esbert.
Casat en primeres núpcies amb Eulàlia Cerdanya.
Casat en segones núpcies (CM 1451) amb Maria Martorell (*Sant Boi de Llobregat v.1434).
Casat en terceres núpcies (CM 1454) amb Maria Mateu (*Cornellà de Llobregat v.1440).
Casat en quartes núpcies (CM 1473) amb Andrea Cerdanya Gassull, de Sant Boi de Llobregat, vídua de Bartomeu Ervig, filla de Guillem i Maria.
*Bartomeu Esbert i Eulàlia Cerdanya van fer els capítols matrimonials el 1444.

148675.
Eulàlia Cerdanya.
Filla de Marc Cerdanya Ervig i Isabel.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1429 i va morir a Sant Boi de Llobregat al voltant del 1449; va fer testament el 6 de juny de 1449 nomenant hereus els seus fills Joan i Bonanat.

148720.
Pere Modolell.
Hereu de Can Modolell.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Casat amb Francina.

148721.
Francina.

148728.
Bernat Sala Bou.
Hereu del mas Sala, clavari de l'església d'Arenys de Munt.
Fill de Bernat Sala i Margarida Bou.
Va néixer a Arenys de Munt (Maresme); va fer testament el 1512.
Casat el 10 de desembre de 1466 amb Aldonça Vilar.

148729.
Aldonça Vilar.
Va néixer a Vallgorguina (Vallès Oriental); va fer testament el 1528.

148736.
Pere Soler de la Torre.
Hereu de Can Soler de la Torre.
Fill d'Arnau Soler de la Torre i Sança.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1419; va fer testament el 4 de gener de 1419 nomenant hereu el seu fill Miquel.
Casat amb Eulàlia.

148737.
Eulàlia.

148742.
Bartomeu de Puig.
Pare de Dolça i Constança de Puig Arloví.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 16 de juliol de 1371 nomenant hereva la seva filla Dolça.
Casat amb Elisenda Arloví.

148743.
Elisenda Arloví.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 17 setembre de 1371 nomenant hereva la seva filla Dolça.

149682.
Antoni Clapers.
Hereu de Can Clapers.
Va néixer a Rubí (Vallès Occidental).
Casat amb Eulàlia.

149683.
Eulàlia.

149704.
Ponç Romagosa àlies Romagosa (*Cervelló - +vers 1507).
Ponç Romagosa àlies Granada testà nomenant hereu el seu fill Bartomeu, testament que fou publicat el 15 d'abril de 1508.
Casat amb Maria Cuch.

149705.
Maria Cuch.
Natural probablement de l'Arboçar (Alt Penedès). Tenim les esposalles d'Antoni Cuch i Elionor Romagosa Cuch (19/5/1492) i l'àpoca de Mateu Cuch (18/4/1502) casat amb Joana Romagosa Cuch. Tant un com l'altre consten com habitants de l'Arboçar; creiem que Antoni i Mateu Cuch eren fills d'un germà de Maria Cuch.
Maria Cuch testà el 6 de juliol de 1515 nomenant hereu el seu fill Bartomeu Romagosa àlies Granada.

149706.
Antoni Colomer.
Casat amb Quitèria.
Notes:
En els CM (1505) de Gaspar Colomer i Angelina Romagosa llegim: "...en Gaspar Colomer, fill del senyor Anthoni Colomer, quondam, e de la dona na Quiteria, muller sua, ara vivent, del mas de Gostems, del terme de Sant Martí de la parròquia de Vallformosa".
Fonts:
-Cognom Romagosa: Documents del Mas Lledoner (segles XIII al XVI), p.13-14, pergamí 54.

149707.
Quitèria.

149708.
Francesc Gerona Puigmoltó (+Begues 1507).
Fill de Ramon Gerona Gualbes i Constança de Puigmoltó March.
Propietari a Begues de la masia-hostal de l'Albareda, coneguda també per manso Conquista.
Casat amb Ponça.

149709.
Ponça.

Ponça, probablement del Soler, testà el 1529. Propietària de l'Hostal de l'Albareda; el 4 de desembre de 1512 va comprar el Mas Agustí, d'aleshores Gerona i Can Romagosa.


149888.
Vicenç Ricart.
Fill de Salvador Ricart i Antiga.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1428 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1499; va fer testament el 5 de març de 1498 nomenant hereu el seu fill Francesc.
Casat amb Joana Ricart Vengut.

149889.
Joana Ricart Vengut.
Filla de Salvador Ricart i Constança Vengut.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

149896.
Joan Jener.
Habitant a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), va néixer a Guissona (la Segarra).
Casat amb Francina Sanahuja.
*Joan Jener i Francina Sanahuja van fer els capítols matrimonials el 1473.

149897.
Francina Sanahuja.
Filla de Pau Sanahuja i Angelina.
Va néixer a Subirats (Alt Penedès) al voltant del 1457.

152256.
Salvador Colom.
Fill de Bernat Colom i Gueraua.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1493.
Casat amb Eulàlia Beuloví Cerdanya.

152257.
Eulàlia Beuloví Cerdanya.
Filla de Pere Beuloví i Blanquina Cerdanya Ervig.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 24 de desembre de 1471 nomenant hereu el seu fill Bernat.

153172.
Antoni Puig de la Pobla.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1468.
Casat amb Eulàlia Vendrell.
*Antoni Puig i Eulàlia Vendrell van fer els capítols matrimonials el 1486.


153173.
Eulàlia Vendrell.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1470.

153176.
Bartomeu Cerdanya Godai.
Fill de Bartomeu Cerdanya Oliveres i Constança Godai.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1460 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1530.
Casat amb Eufraïna Parellada Soler.
*Bartomeu Cerdanya i Eufraïna Parellada van fer els capítols matrimonials el 1479.
Notes:
Fill menor de Bartomeu i Constança, Bartomeu Cerdanya Godai es veié convertit en hereu per la mort prematura del seu germà gran, Gabriel. L'any 1479 es va casar amb Eufraïna Parellada, de 16 anys d'edat. Li coneixem dos fills: Joana, morta durant l'epidèmia de pesta de 1490 i Bartomeu. Al marge del seu matrimoni tingué un fill natural, que seria reconegut més tard. Com el seu pare va ser procurador, però també arrendatari, de les rendes santboianes del monestir de Valdoncella i, repetidament, batlle de la Pobla Arlovina. Fou igualment jurat o obrer parroquial representant a aquella jurisdicció sorgida als peus del turó del castell. El seu ascendent social es posà de manifest en el fet de figurar sovint, en qualitat d'àrbrite, en litigis familiars i qüestions de tipus vari. Quan esdevingué el canvi de titularitat de la casa del Puig (castell de Sant Boi) a mans de la noble família dels Cardona (1522-23) en fou coprocurador primer i procurador després. Professionalment, al costat de l'agricultura, anà decantant-se cap a una explotació ramadera, amb una especial dedicació a la producció de formatge, que era dut a vendre a Barcelona.


153177.
Eufraïna Parellada Soler.
Filla de Bernat Parellada del Còdol i Maria Soler.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1463.

153178.
Bernardí Socia.
Va néixer al Vendrell (Baix Penedès).

153792.
Jaume Martí.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Caterina Montpeó.

153793.
Caterina Montpeó.
Va néixer a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

153794.
Andreu Godai.
Pare d'Eulàlia i Constança Godai.
Propietari d'un mas a l'illa del Banyols.
Fill d'Arnau Godai i Guillemona.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Casat amb Eulàlia.

153795.
Eulàlia.

160928.
Francesc Mata.
Va néixer a Masquefa (Anoia).
Casat amb Romia.

160929.
Romia.

160930.
Pere de Garrigues Magarola.
Hereu del mas Garrigues Sobiranes.
Fill d'Antoni de Garrigues i Angelina Magarola.
Va néixer a Pierola (Anoia).
Casat amb Isabel Coscoll.

160931.
Isabel Coscoll.
Filla de Bernat Coscoll.
Isabel Coscoll va fer testament el 31 de maig de 1450.