::Inici >17 Generació

17 Generació

73728.
Pere Gelabert.
Hereu de Can Gelabert.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Casat amb Eulàlia Janer.

73729.
Eulàlia Janer.
Va néixer a Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès).

73731.
Margarida.
Mare de Constança (muller de Jaume Gelabert Janer).

73856.
Pere Seriol.
Hereu de Can Seriol de la Plaça.
Fill de Bartomeu Seriol.
Va néixer a Badalona (Barcelonès) el 1413.

73874.
Bernat Canyadó.
Hereu de Can Canyadó.
Va néixer a Badalona (Barcelonès).
Casat amb Eulàlia.
Notes:
A Bernat Canyadó el tenim documentat a finals del XV: "Donació d'una peça de terra situada a la parròquia de Santa Maria al lloc anomenat La Riba, feta per Guillem Avinyó i la seva muller a Bernat Canyadó, en poder del rector de Badalona, el 5 de maig de 1483".

73875.
Eulàlia.
Eulàlia va fer testament el 9 de novembre de 1492 nomenant hereva la seva filla Joana.

73928.
Antoni Pujol àlies Canyet.
Hereu de Can Pujol: el 1493 adquireix de nou el mas Pujol perdut en venda als encants públics l'any 1483.
Va néixer a Badalona (Barcelonès); va fer testament el 3 de febrer de 1522.
Casat amb Angelina.

73929.
Angelina.

74004.
Mateu Costa.
Habitant a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), va néixer a Sant Andreu del Palomar (Barcelonès).
Casat amb Eulàlia Martí.
*Mateu Costa i Eulàlia Martí van fer els capítols matrimonials el 18 de maig de 1442.

74005.
Eulàlia Martí.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès),
Notes:
No sabem el parentiu entre aquesta Eulàlia Martí i l'altra Eulàlia Martí, natural també de l'Hospitalet de Llobregat, casada el 1452 amb Gabriel Martí.

74336.
Antoni Bosch.
Sabater a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Va néixer a Subirats (Alt Penedès).
Casat amb Bonanada Esbert Cerdanya.
*Antoni Bosch i Bonanada Esbert van fer els capítols matrimonials el 1463.

74337.
Bonanada Esbert Cerdanya.
Filla de Bartomeu Esbert Clotes i Eulàlia Cerdanya.
Va néixer a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

74340.
Miquel Carbonell de la Carnisseria.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Casat amb Elisabet.

74341.
Elisabet.

74348.
Jaume Botey.
Va néixer a Sarrià (Barcelonès).
Casat amb Marianna.

74349.
Marianna.

74360.
Joan Modolell.
Pare de Pau i Elionor Modolell Vidal i de Caterina Modolell Solanes.
Hereu de Can Modolell.
Fill de Pere Modolell i Francina.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat); va fer testament el 9 de març de 1531 nomenant hereu el seu fill Pau.
Casat en primeres núpcies amb Elionor Vidal.
Casat en segones núpcies (espossalles 30/5/1517) amb Joana Solanes Martí.

74361.
Elionor Vidal.
Va néixer a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

74364.
Bernat Sala Vilar.
Hereu del mas Sala, probablement li fou concedit el privilegi militar de cavaller el 4 de setembre de 1547 a Montsó; va fer testament el 1543.
Fill de Bernat Sala Bou i Aldonça Vilar.
Va néixer a Arenys de Munt (Maresme); va fer testament el 1543.
Casat amb Joana Figuerola.

74365.
Joana Figuerola.
Va néixer a Seva (Osona).
Joana Figuerola va fer testament el 1533.

74368.
Miquel Soler de la Torre.
Hereu de Can Soler de la Torre.
Fill de Pere Soler de la Torre i Eulàlia.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat en primeres núpcies amb la mare d'Antoni Soler de la Torre.
Casat en segones núpcies amb Constança de Puig, natural d'Esplugues de Llobregat, filla de Pere Puig de Casabó, d'Esplugues de Llobregat, i de Margarida; Constança Puig va fer testament el 20 d'abril de 1430 i el 20 de juliol de 1449 nomenant hereva la seva filla Maria (impúber).

74370.
Berenguer Bosch de l'Horta.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Constança de Puig Arloví.
*Berenguer Bosch de l'Horta i Constança de Puig van fer els capítols matrimonials el 1388.

74371.
Constança de Puig Arloví.
Filla de Bartomeu de Puig i Elisenda Arloví.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

74828.
Francesc Puig de la Ribera.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1490.
Casat amb Margarida Parellada.
*Francesc Puig de la Ribera i Margarida Parellada van fer els capítols matrimonials el 1461.

74829.
Margarida Parellada.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1448.

74840.
Anton Ramoneda Dalmau.
Fill de Rafel Ramoneda Vidal i Antònia Dalmau
(en aquest arbre no posarem l'ascendència de Rafel Ramoneda Vidal i Antònia Dalmau).
Pubill de Can Clapers, d'aleshores ençà Can Ramoneda.
Va néixer a Terrassa (Vallès Occidental).
Casat amb Esteveneta Clapers.
*Anton Ramoneda i Esteveneta Clapers van fer els capítols matrimonials el 1473.

74841.
Esteveneta Clapers.
Pubilla de Can Clapers.
Filla d'Antoni Clapers i Eulàlia.
Va néixer a Rubí (Vallès Occidental).

74852.
Bartomeu Romagosa Cuch àlies Granada (*Cervelló - +1547).
Fill de Ponç Romagosa àlies Granada i Maria Cuch.
Casat amb Joana Colomer
(CM 27/4/1504)

74853.
Joana Colomer (*Vallformosa, Alt Penedès - +Cervelló 16/10/1573).
Filla d'Antoni Colomer i Quitèria.

74854.
Francesc Gerona (*Begues - +1515).
Fill de Francesc Gerona Puigmoltó i Ponça.
Casat amb Eulàlia.

74855.
Eulàlia.
Eulàlia testà el 12 d'octubre de 1541 i el 22 d'octubre de 1548.

74944.
Salvador Ricart Ricart.
Pare de Salvador i Elionor Ricart Martí.

Fill de Vicenç Ricart i Joana Ricart Vengut.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 28 d'abril de 1490; va fer testament el 25 d'abril de 1490 nomenant hereu el seu fill Salvador.
Casat amb Joana Martí Godai.
*Salvador Ricart i Joana Martí van fer els capítols matrimonials el 1479.

74945.
Joana Martí Godai.
Germana de Jaume Baldiri Martí Godai (veure 16 generació, 38448).
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) al voltant del 1460.

74948.
Pere Joan Jener Sanahuja.
Fill de Joan Jener i Francina Sanahuja.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1530.
Casat amb Coloma.

74949.
Coloma.

76128.
Bernat Colom Beuloví.
Fill de Salvador Colom i Eulàlia Beuloví Cerdanya.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Joana.

76129.
Joana.

76290.
Joan Puig de les Basses.
Hereu de Can Puig de les Basses.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

76580.
Jaume Romanyà.
Hereu de Can Romanyà.
Va néixer a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb una germana de Jaume Solanes Martí.

76586.
Jaume Puig Vendrell.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 19 de desembre de 1568.

76588.
Bartomeu Cerdanya Parellada.
Fill de Bartomeu Cerdanya Godai i Eufraïna Parellada Soler.
Va néixer a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Angelina Socia.
*Bartomeu Cerdanya i Angelina Socia van fer les espossalles el 9 d'octubre de 1517.


76589.
Angelina Socia.
Filla de Bernardí Socia.
Va néixer al Vendrell (Baix Penedès).
Casada en segones núpcies amb Antoni Segarra, notari de Barcelona.

76590.
Joan Modolell.
*Veure 17 generació, 74360.

76591.
Joana Solanes Martí.
Germana de Jaume Solanes Martí (veure 14 generació, 9220).
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

76864.
Nadal Pugès.
Habitant a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), va néixer a Sant Pere de Ribes (Garraf).
Casat amb Antònia.

76865.
Antònia.
Antònia va fer testament el 7 d'octubre de 1468 nomenant hereu el seu fill Jaume Pugès i el 28 de maig de 1493 nomenant hereu el seu fill Bartomeu Pugès.

76866.
Bartomeu Bofill.
Va néixer a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
Casat amb Constança.

76867.
Constança.

76896.
Andreu Martí Montpeó.
Pare de Jaume Baldiri i Joana Martí Godai.
Fill de Jaume Martí i Caterina Montpeó.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1431 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1501; va fer testament el 25 de febrer de 1499 nomenant hereu el seu fill Jaume Baldiri.
Casat amb Eulàlia Godai.
*Andreu Martí i Eulàlia Godai van fer els capítols matrimonials el 1452.

76897.
Eulàlia Godai.
Filla d'Andreu Godai i Eulàlia.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 1437 i va morir
a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1507.

76898.
Bernat Oliver.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Casat amb Joana.

76899.
Joana.

80464.
Francesc Mata.
Pubill del mas Garrigues Sobiranes, d'aleshores ençà Can Mata de Garriga.
Fill de Francesc Mata i Romia.
Va néixer a Masquefa (Anoia).
Casat amb Antònia de Garrigues Coscoll.
*Francesc Mata i Antònia de Garrigues van fer els capítols matrimonials el 31 d'agost de 1470.

80465.
Antònia de Garrigues Coscoll.
Pubilla del mas Garrigues Sobiranes.
Filla de Pere de Garrigues Magarola i Isabel Coscoll.
Va néixer a Pierola (Anoia); va fer testament el 8 de març de 1519.

80466.
Gabriel Martí.
Habitant a Òdena (Anoia).
Casat amb Antònia.

80467.
Antònia.

80864.
Antic Vaigual.
Hereu de Can Vaigual.
Va néixer a Sentmenat (Vallès Occidental) i va morir a Sentmenat el 1563.
Casat amb Margarida.

80865.
Margarida.