::Inici >15 Generació

15 Generació


18840.
Bartomeu Solanes.
Pare de Jaume, Joana, Miquel i de la muller de Jaume Romanyà.
Hereu de Can Solanes de la Costa.
Fill de Bartomeu Solanes.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Casat amb Joana Martí Martí.
*Bartomeu Solanes i Joana Martí van fer els capítols matrimonials el 27 de desembre de 1484.

18841.
Joana Martí Martí.
Filla de Gabriel Martí i Eulàlia Martí.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

18444.
Joan Cardona.
Hereu del mas Cardona.
Va néixer a Vallvidrera (Barcelonès).
Casat amb Brígida Canyameres.
*Joan Cardona i Brígida Canyameres van fer les espossalles el 18 de juny de 1491.

18445.
Brígida Canyameres.
Filla de Guilllem Canyameres.
Va néixer a Vallvidrera (Barcelonès).

18446.
Pere Gener.
Habitant a
Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

18464.
Bernardí Seriol Jonch.
Hereu de Can Seriol de la Plaça.
Fill de Joan Seriol i Eulàlia Jonch.
Va néixer a Badalona (Barcelonès).
Casat amb Joana.

18465.
Joana.
Casada en segones núpcies (espossalles 1/2/1504) amb Bartomeu Guaso, carnisser de Santa Coloma de Gramanet.

18468.
Francesc Canyadó.
Hereu de Can Canyadó.
Fill de Joan Canyadó i Joana Canyadó.
Va néixer a Badalona (Barcelonès); va fer testament el 7 de juny de 1533 nomenant hereu el seu fill Antoni.
Casat amb Caterina.

18469.
Caterina.

18472.
Antic Torrebadal.
Hereu de Can Torrebadal.
Va néixer a Badalona (Barcelonès).
Casat amb Elionor.

18473.
Elionor.

18480.
Jaume Balle.
Va néixer a Argentona (Maresme).
Casat amb Llorença.

18481.
Llorença.

18482.
Joan Pujol.
Hereu de Can Pujol, marmessor i hereu universal del seu pare.
Fill d'Antoni Pujol i Constança.
Va néixer a Badalona (Barcelonès).

18500.
Pere Mercer.
Habitant a l'Hospitalet de Llobregat, va néixer a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Eulàlia Costa.
*Pere Mercer i Eulàlia Costa van fer els capítols matrimonials el 14 de setembre de 1502.

185501.
Eulàlia Costa.
Filla d'Arnau Costa Martí i Margarida.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

18576.
Antoni Roca.
Hereu de Can Roca.
Probable fill de Gabriel Roca i Elisabet Nicolau.
Va néixer a Molins de Rei (Baix Llobregat) i va morir a Molins de Rei el 1570; va fer testament el 29 de juny de 1570 nomenant hereu el seu fill Gaspar.

Casat amb Miquela Canals.

18577.
Miquela Canals.
Filla de Bernat Canals.

18580.
Antic Canalies.
Fill d'Antic Canalies.
Va néixer a Molins de Rei (Baix Llobregat).
Casat amb Elisabet.

18581.
Elisabet.

18582.
Salvador Coll.
Va néixer a Molins de Rei (Baix Llobregat).
Casat amb Montserrada.

18583.
Montserrada.

18584.
Antoni Bosch Baruta.
Familiar del Sant Ofici a l'Hospitalet de Llobregat (1567).
Fill de Pere Bosch Esbert i Isabel Baruta.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 24 de maig de 1516 i va morir a
l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) al voltant del 1581; va fer testament el 12 d'agost de 1578 i el 17 de març de 1581 nomenant hereu el seu fill Joan.
Casat en primeres núpcies (CM 1542) amb Càndida Vilar Miquel (*L'Hospitalet de Llobregat 1526), filla de Gabriel i Elisabet.
Casat en segones núpcies (CM 1544) amb Joana Montpeó, de Cornellà de Llobregat, filla de Francesc i Eulàlia.
Casat en terceres núpcies amb Joana Carbonell Puigventós.
*Antoni Bosch i Joana Carbonell van fer els capítols matrimonials el 21 de gener de 1548.

18585.
Joana Carbonell Puiventós.
Filla de Mateu Carbonell de la Carnisseria i Antònia Puigventós.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 17 de gener de 1529.

18586.
Jaume Martí.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i va morir a
l'Hospitalet de Llobregat el 1560.
Casat en primeres núpcies amb Elisabet Botey Rossell.
Casat en segones núpcies amb Montserrada Martí, de Sant Boi de Llobregat, filla d'Antic i Joana.

18587.
Elisabet Botey Rossell.
Filla de Jaume Botey i Constança Rossell.
Va néixer a Sarrià (Barcelonès).

18588.
Pere Oliver.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Casat amb Montserrada.

18589.
Montserrada.

18590.
Pau Modolell.
Hereu de Can Modolell.
Fill de Pau Modolell Vidal i Elionor.
Va néixer a
Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 29 de gener de 1542 i va morir a Sant Just Desvern el 18 de maig de 1598.
Casat en primeres núpcies amb Elionor Sala Salla.
Casat en segones núpcies (espossalles 19/3/1587) amb Beneta (+27/6/1606), vídua de Tomàs Cortès de Vallvidrera.
*Pau Modolell i Elionor Sala van fer les espossalles el 23 de maig de 1562.

18591.
Elionor Sala Salla.
Filla de Joan Sala Figuerola i Anna Salla.
Va néixer a Arenys de Munt (Maresme) i va morir Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 15 d'abril de 1586.

18592.
Galcerà Soler de la Torre Bosch.
Hereu de Can Soler de la Torre.
Fill d'Antoni Soler de la Torre i Joana Bosch Puig.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Isabel Roig.
*Galcerà Soler de la Torre i Isabel Roig van fer els capítols matrimonials el 1466.

18593.
Isabel Roig.
Va néixer a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat); abans de casar-se amb Galcerà Soler de la Torre, Isabel Roig era veïna de Santa Coloma de Cervelló a arrel del seu anterior matrimoni.

18660.
Nicolau Carbonell.
Va néixer a Vallvidrera (Barcelonès).
Casat amb Joana Janer.
*Nicolau Carbonell i Joana Janer van fer les espossalles el 22 de juliol de 1531.


18661.
Joana Janer.

18686.
Jaume Matoses.
Habitant a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

18696.
Janot Amat.
Va néixer a Santa Creu d'Olorda (Barcelonès).
Casat amb Agnès.

18697.
Agnès.

18698.
Bernat Ricart.
Va néixer a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Elionor.

18699.
Elionor.

18700.
Joan Fogosa.
Fill de Joan Fogosa i Joana.
Va néixer a Gallifa (Vallès Occidental); habitant a Santa Creu d'Olorda i Sant Boi de Llobregat.
Casat amb Joana Ribes.
*Joan Fogosa i Joana Ribes van fer els capítols matrimonials el 28 de juliol de 1536.

18701.
Joana Ribes.
Filla de Francesc Ribes i Antiga.
Va néixer a Santa Creu d'Olorda (Barcelonès).

18702.
Baldiri Puig.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Montserrada.

18703.
Montserrada.

18706.
Miquel Solanes Martí.
Germà de Jaume Solanes Martí, conegut per Miquel Solanes de la Plaça (veure 14 generació, 9220).
Hereu de Can Solanes de la Plaça; el 16 de novembre de 1520 va comprar a Bernat Canyet el Mas Moragues, conegut després per Solanes de la Plaça i més tard per Cardona.
Casat amb Eulàlia Puig.
*Miquel Solanes i Eulàlia Puig van fer els capítols matrimonials el 10 de juny de 1536.

18707.
Eulàlia Puig.
Filla de Francesc Puig de la Ribera Parellada i Francina.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Vídua en primeres núpcies d'Antoni Busquets, de Valldoreix.

18710.
Jaume Ramoneda Fenollet.
Pare de Joana i Andreu Ramoneda.
Fill de Bartomeu Ramoneda Clapers i Antònia Fenollet.
Va néixer a Rubí (Vallès Occidental); habitant a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Casat amb Antiga.

18711.
Antiga.


18712.
Pere Sadurní.
Hereu de Can Sadurní de la Costa. Batlle de Begues (1568).
Fill de Mateu Sadurní i Francesca.
Va néixer a Begues (Baix Llobregat) i va morir a Begues al voltant del 1574.
Casat amb Joana Romagosa Gerona.

18713.
Joana Romagosa Gerona.
Filla de Jaume Romagosa Colomer i Magdalena Gerona.
Va néixer a Begues (Baix Llobregat).
Casada en segones núpcies al voltant del 1576 amb Benet Almirall.

18714.
Jaume Petit.
Hereu de Can Petit de l'Espluga.
Probable fill Jaume Petit i Caterina Raventós, d'Olivella, casats el 1516
.

18736.
Salvador Ricart.
Fill de Salvador Ricart Martí i Elionor.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 22 d'abril de 1514.
Casat amb Caterina Jener.

18737.
Caterina Jener.
Filla de Baldiri Jener i Joana.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

18738.
Francesc Tries.
Fill de Pere Tries i Francina.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1594; va fer testament el 4 de maig de 1564 nomenat hereva la seva germana Francina.
Casat amb Elisabet.

18739.
Elisabet.

18744.
Bartomeu Margarit.
Va néixer a Masquefa (Anoia).
Casat amb Margarida.
Notes:
Bartomeu Margarit va ser el jurat que va anar a Igualada a presentar el fogatge de Masquefa l'1 de setembre de 1553.

18745.
Margarida.

18746.
Amador Joan.
Va néixer a Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès).
Casat amb Joana.

18747.
Joana.

18842.
Bartomeu Monner.
Hereu de Can Monner.
Fill de Benet Monner.
Va néixer a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

18844.
Baltasar Oliveres.
Hereu de Ca n'Oliveres de la Costa.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) i va morir a Sant Just Desvern el 14 de setembre de 1584.
Casat en primeres núpcies (espossalles 30/10/1528) amb Antònia Duran, de Sant Joan Despí, filla d'Antoni Duran.
Casat en segones núpcies al voltant del 1530 amb Francina Capmany.

18845.
Francina Capmany.
Casada en primeres núpcies (espossalles 19/1/1518) amb Gabriel Campreciós, de Sant Just Desvern.

18944.
Antic Monner.
Germà de Bartomeu Monner (veure 15 generació,
18842).
Va néixer a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
Casat amb Eulàlia.

18945.
Eulàlia.

18946.
Francesc Archs.
*Veure 14 generació, 9346.

18947.
Margarida.

18948.
Mateu Ribot.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Eulàlia.

18949.
Eulàlia.

18950.
Joan Maynés.
Habitant a
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
Casat amb Paula.

18951.
Paula.

18976.
Esteve Mas.
Pare d'Esteve i Benet Mas.
Va néixer a
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
Casat amb Eulàlia.

18977.
Eulàlia.

19032.
Jaume Colom Ricart.
Fill de Salvador Colom i Elionor Ricart Martí.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Francina Tries.
*Jaume Colom i Francina Tries van fer els capítols matrimonials el 9 de juny de 1535.

19033.
Francina Tries.
Germà de Francesc Tries (veure 15 generació, 18738).
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

19038.
Joan Subirats.
Habitant a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Antiga.

19039.
Antiga.

19040.
Bernat Mallol.
Hereu de Can Mallol de la Muntanya.
Va néixer a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
Casat amb Francesca.

19041.
Francesca.

19072.
Pere Pedrosa Puig.
Hereu de Can Pedrosa.
Fill de Pere Pedrosa i Joana Puig.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 13 d'octubre de 1511.
Casat amb Caterina.

19073.
Caterina.
Va morir
a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 4 de febrer de 1585.

19074.
Rafel Ferrer Arnau.
Fill de Pere Arnau àlies Ferrer i Antònia.
Va néixer a Alella (Maresme); va fer testament el 16 de gener de 1571 nomenant hereu el seu fill Joan Pau Ferrer i "sinó Perot, fill meu, sinó Joana Costa, filla mia, Àngela Gurri, filla mia, Francina Mates, filla mia, Elisabet Joncha, filla mia, Eulàlia Companya, filla mia, Caterina Pedrosa, filla mia, Margarida Valls, filla mia...".
Casat amb Antònia.

19075.
Antònia.

19136.
Antoni Negre.
Hereu de Can Negre.
Va néixer a Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
Casat amb Joana.

19137.
Joana.

19138.
Pere Joan Pi.
Va néixer a Castellbisbal (Vallès Occidental).
Casat amb Beneta.

19139.
Beneta.

19144.
Andreu Ramoneda.
Germà de Joana Ramoneda (veure 14 generació, 9355).
Pubill de Can Romanyà, d'aleshores ençà Can Ramoneda.
Va néixer a Sant Just Desvern (Baix Llobregat); va fer testament el 23 de febrer de 1580.
Casat al voltant del 1560 amb Elisabet Romanyà.

19145.
Elisabet Romanyà.
Pubilla de Can Romanyà.
Filla de Jaume Romanyà Solanes i Montserrada.
Va néixer a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 2 d'agost de 1599 nomenant hereu el seu fill Montserrat Ramoneda Romanyà.

19146.
Jaume Bosch Puig.
Fill de Jaume Bosch Baruta i Joana Puig.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat el 10 de novembre de 1570 amb Marquesa Cerdanya Modolell.

19147.
Marquesa Cerdanya Modolell.
Filla de Jaume Cerdanya Socia i Caterina Modolell Solanes.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

19152.
Antoni Campderrós.
Va néixer a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Francesca.

19153.
Francesca.

19154.
Montserrat Esteve.
Va néixer a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
Casat amb Joana.

19155.
Joana.

19164.
Francesc Rovira.
Va néixer a les Cabanyes (Alt Penedès).
Casat amb Elisabet.

19165.
Elisabet.

19200.
Jeroni Via.
Va néixer a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
Casat amb Margarida.

19201.
Margarida.
Margarida va fer testament el 12 de febrer de 1580 nomenant hereu el seu nét Benet Via Esteve.

19216.
Bartomeu Pugès Bofill.
Fill de Bartomeu Pugès i Úrsula Bofill.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1556.
Casat amb Margarida Ferrer.

19217.
Margarida Ferrer.

19224.
Jaume Martí Oliver.
Batlle de la Pobla.
Fill de Jaume Baldiri Martí Godai i Càndida Oliver.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

19226.
Francesc Pineda.
Probable fill de Joan Pineda i Bonanada Vidal.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

19228.
Joan de Sorbes.
Rajoler.
Va néixer al Bisbat de Lombers (Occitània - França) al voltant del 1526 i va morir a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 6 de febrer de 1588.
Casat en primeres núpcies (CM 1546) amb Antònia Mitjans (*Cristòfol de Bursa, bisbat d'Urgell v.1526), vídua de Sebastià Cerdà, filla de Jaume i Bernardina.
Casat en segones núpcies amb Elionor.

19229.
Elionor.
Va morir a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 23 de juliol de 1594.

19232.
Bartomeu Colomer.
Hereu de Can Colomer.
Va néixer a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
Casat el 12 de desembre de 1568 amb Joana Via.

19233.
Joana Via.
Germana de Jaume Via (veure 14 generació, 9600).
Va néixer a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

19234.
Joan Cots.

19712.
Joan Derrocada.
Hereu de Can Derrocada.
Va néixer a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).
Casat amb Eulàlia Gras.

19713.
Eulàlia Gras.

20096.
Pere Palet Serra.
Hereu de Can Palet.
Fill de Pere Joan Palet Gili i Joana Serra Carreres.
Va néixer a Ullastrell (Vallès Occidental).
Casat amb Margarida Montllor.
*Jaume Palet i Margarida Montllor van fer els capítols matrimonials el 1532.

20097.
Margarida Montllor.
Filla d'Antoni Montllor i Miquela.
Va néixer a Sentmenat (Vallès Occidental).

20116.
Joan Mata de Garriga Martí.
Hereu de Can Mata de Garriga.
Fill de Francesc Mata de Garrigues i Francina Martí.
Va néixer a Pierola (Anoia); va fer testament el 21 de juliol de 1533.
Casat amb Joana Marquès.
*Joan Mata de Garriga i Joana Marquès van fer els capítols matrimonials el 14 de setembre de 1520.

20117.
Joana Marquès.
Filla d'Antoni Marqués i Angelina.
Va néixer a Pierola (Anoia).

20216.
Joan Vaigual Capella.
Hereu de Can Vaigual.
Va néixer a Sentmenat (Vallès Occidental).
Casat amb Àngela.

20217.
Àngela.

20224
.
Joan Mir de Vilarnau.
Hereu de Can Guineu. Moliner; esmentat en el fogatge de 1497.
Probable fill de Guillem Mir, pagès de Barcelona, habitant a Sant Sadurní d'Anoia, esmentat en un contracte emfitèutic el 30 de setembre de 1474.
Va néixer a
Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès).