::Inici >20 Generació

20 Generació

590848.
Guillem Seriol.
Hereu de Can Seriol de la Plaça.
Fill de Jaume Seriol i Sibila.
Va néixer a Badalona (Barcelonès) el 1320.
Casat amb Maria.

590849.
Maria.

594698.
Pere Clotes Bell-Lloch.
Fill de Jaume Clotes i Agnès Bell-Lloch.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Sabem que Pere Clotes va estar casat amb Maria, el que no sabem però si aquesta Maria va ser la mare d'Agnès.

597700.
Bartomeu Cerdanya.
Pare de Marc i Blanquina Cerdanya Ervig. Cosí germà de Ponç Cerdanya Puig.
Va néixer al Prat de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 10 de maig de 1430 i el 9 de desembre de 1430 nomenant hereu el seu nét Guillem Cerdanya.
Casat amb Maria Ervig Martí.

597701.
Maria Ervig Martí.
Filla de Guillem Ervig i Sibila Martí.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

594912.
Bernat Sala Major.
Hereu del mas Sala.
Fill de Guillem Sala Sanromà i Margarida Major.
Va néixer a Arenys de Mar (Maresme); va fer testament el 25 de setembre de 1441.
Casat amb Joana.

594913.
Joana.


594914.
Joan Bou.
Va néixer a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental).
Casat amb Margarida.

594915.
Pere
Gerona Jonquers, natural de Barcelona.
Fill de Tomàs Gerona i Serena Jonqués.
Casat amb Isabel de Gualbes.

594916.
Isabel de Gualbes, natural de Barcelona.
Filla de Ramon de Gualbes i Agnès.
Hereva universal de la seva mare Agnès: "17/12/1414. Isabel donzella, filla de Ramon de Gualbes i d'Agnés, hereva universal de la seva mare junt amb Ramon de Casanova prior de Santa Eulàlia del Camp, Joan Bussot, Jaume Amargós i Franciscona esposa de Joan i filla de Ramon de Gualbes i Agnés, tots ells administradors dels béns de la difunta Agnés, dónen a les religioses Maria i Constança de Gualbes del monestir de Santa Maria de Jonqueres un cens de 159 s. 4 d. barcelonesos com a part d'un de 350 s. que percebien sobre la universitat de la ciutat de Mallorca".
Fonts:
-Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt.


598834.
Marc de Puigmoltó, natural de Vilafranca del Penedès.
Senyor de Puigmoltó.
Fill de Marc de Puigmoltó i Constança.
Marc de Puigmoltó va fer el seu primer testament quan gairebé era un adolescent a favor de Clara (Clareta en el testament) el 23 d'octubre de 1421.
Casat amb Clara March Marquet
(CM 1409).

598835.
Clara March Marquet (Clareta), natural de Barcelna.
Fill de Jaume March II Esplugues i Serena Marquet.
 

599558.
Bernat Vengut.
Va néixer a Sant Miquel d'Eramprunyà (Baix Llobregat).
Casat amb Margarida.

599559.
Margarida.

609024.
Bernat Colom.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Dolça.

609025.
Dolça.
Dolça va fer testament el 15 de setembre de 1419 nomenant hereu el seu fill Bernat Colom.

612704.
Ponç Cerdanya Puig.
Cosí germà de Bartomeu Cerdanya d'El Prat de Llobregat.
El 1449 tenia l'arrendament del pont i la barca del riu Llobregat.
Fill de Joan Cerdanya i Dolça de Puig Arloví.
Va néixer
a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) el 1389 i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1461.
Casat amb Sança Oliveres.
*Ponç Cerdanya i Sança Oliveres van fer els capítols matrimonials el 1409.

612705.
Sança Oliveres.
Filla de Bernat Oliveres Bonencontre i Elisenda.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

612708.
Pere Parellada del Còdol.
Hereu de Can Parellada del Còdol.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); documentat el 1442 i el 1454: "4 maig 1442. Pere Parellada del Còdol i la seva muller Nicolaua, de Sant Boi, venen un censal mort a Marc de Llor, de Barcelona, per tal de poder-li pagar 40 lliures per la compra al mateix Llor d'un esclau sarracè de 22 anys dit Bartomeu, efectuada el primerde maig passat". I el "7 març 1454. Pere i Bernat Parellada del Còdol, pare i fill, de Sant Boi, venen a Bernat Mestre, desant Vicenç dels Horts, beneficiat de sant Nin i sant Non a l'església de Cornellà, un serf blanc de nació barbaresca, d'edat 30 anys, dit Bartomeu, per preu de 35 lliures" (Jaume Codina: L'Esclavatge al delta del Llobregat, p.14 i 16).
Casat amb Nicolaua.

612709.
Nicolaua.

612710.
Guerau Soler.
Va néixer a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès).
Casat amb Joana.

612711.
Joana.