::Inici >Consell Comarcal del Baix Camp

Consell Comarcal del Baix Camp

Consell Comarcal del Baix Camp (mandat 2007-2011)

marca_ccbc.gif                                                                                                                                                                                              El Consell Comarcal del Baix Camp és un ens supramunicipal que aplega tots els municipis i ajuntaments de la comarca del Baix Camp prestant serveis mancomunats en les matèries que té o li han delegat competències i que són: sanitat i serveis socials, consum, medi ambient i salubritat, educació, cultura, esports i ordenació del territori i urbanisme.

Totes els àmbits d'actuació del Consell Comarcal es recullen en el Programa d'Actuació Comarcal (PAC), aprovat pel Ple del Consell l'any 2006 i que es van actualitzant en la respectiva Comissió Informativa.


Des de l'1 d'agost de 2007 fins el juny de 2011 vaig ser Conseller Comarcal del Baix Camp.

En l'ens comarcal vaig formar part de les Comissions Informatives de Règim Interior del Consell, de Pla d'Actuació Comarcal i de Polítiques de Coordinació del Consell. També vaig formar part de la Junta de Govern del Consell i del Patronat de Turisme del Baix Camp.

A finals de l'any 2007 vaig ser nomenat membre dela Comissió Paritària del Personal del Consell Comarcal per tractar les renovacions dels convenis dels treballadors laborals i funcionaris del Consell.marca_secomsa.gif                                                                                                                                                                                                  
La societat pública Serveis Comarcals Mediambientals (SECOMSA) és una empresa dedicada a la recollida i tractament de residus, basats en la recollida selectiva en origen, en el reciclatge i en la valorització de les diferents fraccions dels residus.

SECOMSA és va constituir l'any 1996 i des de llavors no ha parat de crèixer, convertint-se en un dels principals referents en la recollida i tractament de residus a nivell de tota Catalunya. Actualment, disposa de contenidors per a la recollida de les diferents fraccions dels residus a tots els municipis del Baix Camp,d’una important flota pròpia de camions i d'una plantilla de més d'un centenar de treballadors.
 
Té dues empreses filials: SECOMSA Cambrils i SECOMSA Montroig, que donen serveis en l'àmbit del seus termes municipals. L'empresa matriu, la planta de la qual està a Botarell dóna servei a 27 dels 28 municipis del Baix Camp (incloent Cambrils i Montroig), a 20 municipis de l’Alt Camp, i a 49 municipis del Consorci de Gestió de Residus de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el PrioratDes del 2 l'agost de 2007 fins del el juny de 2011 vaig ser Vice-President de la societat pública SECOMSA.

A finals de l'any 2007 vaig ser nomenat membre dela Comissió Paritària del Personal de SECOMSA per tractar la renovació dels conveni col.lectiu dels treballadors de la planta de compostatge de Botarell.

Al juliol de 2009 és va crear una comissió de coordinació de la qual vaig ser anomenat membre.