Enllaços d'interès
CERAP
::Inici >CERAP

CERAP

logotip_cerap.jpg 

Secretari del CERAP durant més de 9 anys (1998-2007), també vaig formar part del Consell de Direcció de la revista del centre "Lo Floc".

També cal recordar que l'any 1997 vam ser guanyadors dels Premis Arnau del Palomar, categoria investigació, amb el projecte de CD-Rom ("Una visita virtual per Riudoms")

Breu història del CERAP

En els inicis de la restauració democràtica existia un desig de renovació social, de participació popular, de recuperació dels drets de la nació catalana. Dins d’aquest context, un grup de riudomencs van decidir aglutinar esforços i treballar per renovar les estructures culturals de Riudoms. Aquesta iniciativa es va concretar en la creació, l’any 1973, de la Junta Promotora del Museu Municipal. El seu objectiu més immediat va ser fer una crida a tots els riudomencs a col.laborar-hi amb l’aportació d’objectes pel futur museu.

L’any 1978, la Junta Promotora va veure la necessitat d’eixamplar l’entitat i va cercar nous objectius. D’aquesta manera va néixer El Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP). A més de recollir els projectes de la Junta Promotora, el CERAP va sorgir amb l’objectiu de desenvolupar tota una sèrie d’activitats relacionades amb la cultura i, especialment, promoure l’estudi de la nostra realitat històrica i social. Entre els seus projectes emblemàtics hi havia el de creació d’una casa de cultura, amb una biblioteca i un arxiu, un fons museístic, l’edició de publicacions locals monogràfiques, etc... Objectius que va empényer i que avui en bona part s’han aconseguit. També va impulsar, col.legiadament, l’escola de Música de Riudoms.

L’any 1982 l’assemblea extraordinària de socis acordà l’adquisició dels baixos i annexos a cal Marc Massó, situats a l’avinguda Pau Casals, per a instal.lar-hi la seu social de l’entitat. Aquesta iniciativa va fer que l’Ajuntament comprés la resta de l’edifici per tal de destinar-la a Casa de Cultura.

El CERAP va crear la revista “Lo Floc”, ha editat nombrosos llibres, ha organitzat múltiples exposicions d’artistes, ha promogut vetllades poètiques, premis d’investigació, de pintura, de poesia... premis de reconeixement a tota una trajectòria (premi Rosa dels Vents), trobades d’artista riudomencs. Ha comptat amb seccions força actives: excursionisme, espeleologia, escacs... A més, ha organitzat un seminari d’estudis agraris, ha organitzat i ha participat a la Roda d’Art, ha impulsat la creació de la colla de diables i ha comptat amb un grup de teatre.

 Podem concloure que el CERAP ha donat exemple d’una gran activitat associacionista i cultural que constitueix un referent destacat de la cultura local. En un context social en constant evolució, el CERAP ha lluitat per a ser una entitat del seu temps i ha fet un esforç considerable per a renovar-se i posar al dia objectius i estructures, obtenint, un balanç, ara per ara, força satisfactori.

Una mostra, la recuperació de la colla de diables de Riudoms, la qual actualment ja pot considerar-se una grup consolidat. A més, ha facilitat un espai on donar a conèixer formacions musicals del Camp de Tarragona.

Pel que fa a la secció de muntanya, ha rebut un nou impuls amb la creació d'un grup federat d'espeleologia. Tot això, sense oblidar altres aspectes importants com l'apartat de publicacions, amb l´edició de la revista "Lo Floc" i els "Quaderns de Divulgació Cultural".

El CERAP ha demostrat que és una via integradora, altament enriquidora i creativa que actua sota criteris, finalitats i objectius propis i amb total independència, així volem destacar les següents activitats:Col.lecció Quadrens de Divulgació

Aquesta col.lecció consta ja de 24 números i té com a objectiu primordial aprofundir en el coneixement de la nostra realitat cultural, històrica, social..., mitjançant l'edició de monografies, llibres i, el darrer, en suport informàtic, mitjançant aquest CD-ROM.Premis Arnau del Palomar

Els objectius fonamentals dels Premis són estimular i divulgar el treball dels nostres autors i creatius, i responen, bàsicament, a una forma d’entendre la cultura com a fet participatiu. D’acord amb l’experiència assolida en les edicions anteriors, s’ha confeccionat el cartell que pretén donar resposta a les exigències del moment.

Els diversos apartats de què consten els premis, ara per ara, són: investigació, destinat a un treball de recerca sobre qualsevol camp científic (històric, sociològic, econòmic, geogràfic, ecològic...) referit a la vila de Riudoms o a un àmbit més ampli que l’inclogui de forma destacada; pintura, destinat a una obra de tema i tècnica lliure, amb un subapartat de promoció local per a una obra d’un artista riudomenc; i, recull fotogràfic, sobre monuments, edificis i elements arquitectònics, oficis artesanals o qualsevol altre tema d’interès referent a la vila de Riudoms i/o al seu terme municipal.

La convocatòria dels premis, que fan conjuntament el CERAP i l’Ajuntament, es realitza durant el primer trimestre de cada any i el lliurament es fa, habitualment, la diada de Sant Jordi. D’acord amb les bases, gairebé tots els premis es concedeixen en forma de borsa i, per tant, el seu lliurament resta condicionat als resultats finals.SECCIONS que integren el CERAP:

Fotografia

Muntanya i Espeleologia

Escacs

Diables

Cultura Popular

Ciències NaturalsBiblioteca

La biblioteca del CERAP pot considerar-se una biblioteca especialitzada. Consta de més de 3.850 volums integrats per monografies locals i obres de temàtica històrica, agrària i sobre cultura popular i tradicional. El públic pot accedir al fons bibliògraf a través d’una base de dades.