::Inici >100 anys dels reis mags a Tarragona

100 anys dels reis mags a Tarragona

Cavalcada reis magsPRECEDENTS DE LA FESTA DELS REIS MAGS

Les fonts històriques

La festa dels Reis Mags d’Orient, o simplement els Reis (o els Reixos), se celebra des de l’antiguitat i abasta un doble caràcter, el religiós i el profà. El primer ens recorda la festa de l’Epifania, paraula d’origen grec formada a partir d’epi (sobre) i de phanos (aparició), nom que rep aquesta commemoració per significar que una nova estrella ha aparegut al cel, de la qual Jesús se serveix per manifestar-se com el veritable Déu als Mags. L’Evangeli segons sant Mateu, únic llibre de la Bíblia que en parla, ens relata la visita d’uns savis a Betlem amb la finalitat d’adorar l’infant Jesús. En aquest cas la història resta posposada al sentit teològic de la narració del Sant. Així, el messianisme de Jesús és reconegut pels humils i pels pagans, els pastors i els Mags, però no ho és pel judaisme oficial, és a dir, pel rei Herodes i els sacerdots.

 
Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: “On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.” Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: “A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: I tu, Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.”
Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella i els encaminà a Betlem dient-los: “Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo. 
Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’Infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra.

(Sant Mateu 2, 1-11)