::Inici >L'evolució de Tarraco

L'evolució de Tarraco

Portada ciutat romanaJUSTIFICACIÓ DEL TREBALL

La ciutat de Tàrraco, pel seu caràcter singular i la quantitat de restes romanes que conserva, ens serveis per explicar i exemplificar el procés evolutiu d’una ciutat des dels seus inicis fins a arribar al màxim esplendor.  Per tant aquest material didàctic acompleix dues funcions: per una banda, forma part de les activitats referides a l’evolució de la ciutat i en facilita una visió panoràmica i, per l’altra, permet als alumnes endinsar-se en el conjunt monumental de la pròpia ciutat. Amb la descoberta de la ciutat veuran quines creences, mites i cerimonials seguien els romans, que marcaven les seves lleis i com es transformava un castrum en una ciutat. 

Alhora, in situ, l’alumne/a o el grup familiar treballarà l’observació i la deducció com a recursos per entendre tot el procés constructiu. 

El projecte que presentem pretén, doncs, donar resposta no només a l’alumnat i professorat sinó també a les famílies que visitin o estiguin interessades a conèixer la ciutat. En aquest projecte hem volgut que hi fossin presents tots els nuclis de contingut. Creiem bàsic contemplar els procediments que una ciutat com aquest  pot aportar al jove com una ocasió privilegiada, per tal d’obrir-lo a un major rigor i coneixement científic.

Per altra banda, hem volgut plantejar-nos de forma rigorosa la inclusió de valors, actituds i hàbits envers l’entorn. És de vital importància potenciar l’interès vers els monuments històrics, desvetllar l’apreci pel medi ambient i demostrar la importància de l’acció personal, per tal de salvaguardar el territori i de retruc, el benestar futur dels habitants d’aquest planeta. Tot això, plantejat no de forma angoixant pel noi/a, sinó a partir de valorar allò que el medi posseeix de bo i de bell. 

L'Evolucio de Tarraco_web.pdf