::Inici >Seminari de lecto-escriptura

Seminari de lecto-escriptura

INTRODUCCIÓ

Per què ens costa tant de posar-nos a escriure? Heu pensat que, si dominéssim tots els moments de l’elaboració d’un escrit, redactar seria una activitat gratificant?

El Seminari que fa referència a la Composició escrita i està centrada en dos punts bàsics:

- Què volem dir?
- Com ho direm?

Per tant, aquest material té per objectiu donar les eines necessàries per poder construir un bon text (carta, treball, examen, conte, novel·la..)
 
Per a obtenir bons rendiments és molt important provocar actituds favorables, moti-var-les, aconseguir que la classe vulgui fer-ho, cercar temes del seu interès (poden ser coses que han succeït en el propi col·legi, poble o bé un problema no resolt entre companys), no plantejar el tema com una redacció o text a fer, sinó com un tema a parlar-ne.
 
Al llarg del treball tractarem de la gènesi d’idees -exercicis de creativitat, destinats a la producció d’idees noves-, de l’organització i ordenació de les idees generals, desenvolupament del cos de l’escrit -redacció- i passos que es poden seguir per a la construcció d’una història.
 
Redactar bé és important però no és cosa senzilla aconseguir-ho. Per part nostra cal molta paciència i dedicació. Alhora no hem de menysprear mai un text escrit pels alumnes; si més no, cal “arreglar-lo” conjuntament, sense que perdi la seva idea inicial i aconseguir que ens quedi, per mitjà d’una “petita” transformació, bonic; això l’animarà a fer-ne d’altres i aquesta serà la seva redacció. Pensem també que l’estructura bàsica és important, però no tant pel contingut de les idees sinó per sa-ber estructurar-les. No hem de permetre mai que l’alumne tingui sensació de fracàs després d’un escrit. Recordem que la millor recompensa i aŀlicient es que llegeixi la seva composició en veu alta als seus companys, i ès molt convenient que aquests en realitzin una crítica constructiva tot i que han de destacar-ne els punts negatius: repetició de paraules, manca d’estructura bàsica, etc.

Lecto-escriptura_web.pdf