::Inici >La Catedral de Tarragona

La Catedral de Tarragona

 Exterior

Si bé la totalitat dels autors coincideixen en afirmar que les dues portes laterals de la façana pertanyen, per la seva estructura, al romànic, no esdevé el mateix a l'hora de referir-se a llur ornamentació. Pel que fa a la de l'Evangeli, el seu timpà és considerat ja gòtic per E. Carbonell[1], opinió que compartim, per bé que la decoració de les arquivoltes i dels capitells s'adscrigui encara al primer estil.  Entre les escasses referències a la iconografia de la porta de l'Epístola, hem d'esmentar Fèlix Durán i Canyameras[2] i E. Carbonell. El primer, que insistí en la deficient qualitat artística, hi volgué reconèixer, juntament amb l'Epifania i dos bapstismes per immersió, el Col×legi Apostòlic acompanyant Jesús, entre el sol i la lluna, la possible predicació de Sant Pau a Santa Tecla i el martiri de Sant Pere. El segon, en canvi, només afirma que s'hi representa les escenes del martiri de Sant Bartomeu. Llevat d'aquestes migrades notícies, no hem trobat altre comentari al respecte.    [1] Vegeu L'art romànic a Catalunya. Segle XII, Eds. 62, Barcelona, 1975, p. 75.

    [2] L'escultura mitjeval a la ciutat de Tarragona, "Butlletí Arqueològic", 1921, núm. 2, p. 4 i núm. 4, p. 80.