::Portada >LA JUNTA DIRECTIVA

LA JUNTA DIRECTIVA

 

La Junta Directiva del Casal és formada per 12 persones que, junt amb la presidenta, porten la direcció de l'entitat.

 

Es reuneixen sovint, de vegades un cop per setmana, d'altres un cop al mes, segons la importància o urgència dels temes a tractar.

Assisteixen a l'asssemblea de socis que es realitza una vegada a l'any, i vetllen per la bona marxa de l'entitat.

 

Els càrrecs  es van renovant a cada assemblea.