::Portada >Núm. 65: Abril - Juny >Nota informativa

Nota informativa

Tecnologia & Vitaminas, ha aconseguit uns premis molt valuosos que demostren la qualitat de la seva producció. Amb la certificació per part de ”Bureau Veritas Certification” de les certificacions de qualitat d’àmbit internacional, com son la ISO 22000:2005 i la FAMI-QS l’empresa Tecnologia & Vitaminas, garanteix la qualitat alimentària dels seus additius i altres elements utilitzats en els seus productes per la nutrició animal. És d’una gran importància haver pogut aconseguir aquests mèrits en un sector on la seguretat alimentària constitueix una exigència primordial i per tant una de les preocupacions fonamentals de dita empresa.