La TDT

Les noves tecnologies – Els canvis cap a la nova televisió, la TDT

 

La TDT

No crec que a aquestes alçades calgui explicar que és la TDT‚ ja que d’informació al respecte tots els mitjans escrits i audiovisuals n’han donat bona compte. Només‚ doncs‚ una breu referència a mode de recordatori per poder seguir amb mes atenció els següents punts. Així d’entrada‚ ens quedarem amb la idea que la TDT és una tecnologia de difusió de les ones hertzianes. Per tant, els continguts que veiem a la TV no canvien pas gens pel fet de passar a la TDT‚ només la forma com s’envien cap els nostres televisors. Als ulls dels espectadors la programació televisiva no canvia‚ només s’amplia l’oferta i ara veiem perquè.

La diferencia entre la TDT (Televisió Digital Terrestre) i la TV convencional és que la primera es basa en un sistema digital i només aquest canvi tecnològic permet que es puguin tenir més canals en el mateix espai on abans només n’hi havia un i que en conjunt sigui més eficient. Podem dir que actualment la relació és d’1 a 4 (4 canals de TDT per 1 de TV analògica) i pot arribar a ser major. Tot això es converteix en una imatge més estable, per tant més clara, més nítida i amb colors més vius, sense soroll (el que en diem neu) ni imatges distorsionades. Amb la TDT tothom veurà les imatges amb el mateix nivell de qualitat.

Apagada analògica

És clar que la tecnologia digital és molt més eficient i com que no és sostenible mantenir les emissions en ambdós formats‚ la única solució, doncs‚ és aturar les emissions analògiques (les que coneixíem fins ara). Aquest fet és el que es coneix com apagada analògica, deixar d’emetre les emissions convencionals. El problema de l’apagada analògica és que s’ha de fer de forma que afecti el mínim possible a la població, al cap i a la fi els teleespectadors. No estaria permès deixar una part de la ciutadania sense rebre la televisió durant dies, setmanes o potser mesos.

Per tal de complir amb aquest requisit, el que ha calgut fer és implantar primer la tecnologia digital, la TDT. I a partir d’aquí s’apagaran les emissions analògiques en tres fases, la primera aquest 30 de Juny de 2009 s’haurà apagat una zona que inclou a més de 3 milions de persones, afectant 26 províncies i com a gran repte la totalitat de la zona d’influència de Saragossa. Després la segona fase serà el 30 de Desembre de 2009 i afectarà un 19.8% de la població espanyola i en aquesta fase s’hi inclou la totalitat de la província de Tarragona, finalment el 3 d’Abril de 2010 s’apaga a la resta de la població d’Espanya. Esperant que tot el territori afectat en cada cas estigui completament adaptat a la TDT, en els casos que no sigui així no es podrà veure la televisió. Aquesta tasca no és només competència de l’administració sinó també dels particulars. Concretament els edificis plurifamiliars hauran d’adaptar les antenes, si no ho han fet encara, per poder rebre el senyal de la TDT.

Es pot consultar en diferents mitjans les zones on hi ha cobertura de TDT i el nivell d’aquesta, per exemple a través de la WEB de la Generalitat de Catalunya on es pot consultar a partir del municipi (http:// http://www10.gencat.cat/gov_cbar/AppJava/cercadortdt.jsp) i a la WEB del ministeri d’indústria turisme i comerç (http://www.televisiondigital.es/Terrestre/Cobertura/) només introduint el codi postal de la zona a consultar.

Com ens afectarà la TDT

El pas a la TDT implicarà alguns canvis que cal tenir clars. Com hem comentat abans molts edificis hauran d’adaptar les seves instal·lacions d’antena col·lectiva si no ho han fet ja. El canvi a tecnologia digital comportarà que tots els aparells analògics deixin de funcionar una vegada apagades les emissions analògiques, en aquest cas els aparells de TV caldrà que siguin substituïts per d’altres de nous amb TDT integrat o bé caldrà utilitzar un descodificador que s’acobli a la TV actual per rebre les emissions de TDT, però també es veuran afectats els vídeos que tots fem servir per gravar els nostres programes favorits o aquells que no podem veure a l’hora que son emesos. Els vídeos deixaran de funcionar, no rebran les emissions de TDT ja només els podrem fer servir per veure les cintes que tinguem enregistrades. Sortosament han aparegut altres aparells que van substituint els vídeo, els més coneguts son els PVR que tenen capacitat de gravar i reproduir discos DVD, CD o Bluray. Altres dispositius com les consoles de videojocs també ens permetran veure les emissions de TDT, però tot això ja ho explicarem en un altre capítol.

Per contra amb la TDT disposarem d’una graella molt més àmplia de canals, si fins ara en teníem entre 8 i 12 amb la TDT podem sobrepassar els 30 canals. Més endavant ens donarem compte de les possibilitats que ens presenta la nova tecnologia digital i ens oblidarem de l’antiga TV analògica, sobretot quan comencem a veure les ofertes de canals de TV d’alta definició (autèntic espectacle audiovisual) que, per exemple, TV3 ja està en emissions en proves, o bé els canals de pagament que ben aviat veurem anunciats (per començar la pròxima temporada de lliga de futbol), tots aquests només es podran veure a través de la TDT, això sí, farà falta un nou aparell per poder-ho veure, però això ja ho comentarem més endavant.

David Pujals Àvila